Εξαγωγικό «μπουμ» στο πεντάμηνο

Αυξήθηκε κατά 14,4% η αξία των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές. ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Κατά 15% μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα

Με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό αύξησης, 14,4%, «έτρεξαν» οι πωλήσεις των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού μέσα στο πεντάμηνο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου του τρέχοντος έτους. Έτσι, και σε συνδυασμό με το ότι οι εισαγωγές ξένων αγαθών παραμένουν ουσιαστικά «παγωμένες», το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώθηκε στο ίδιο διάστημα εξίσου εντυπωσιακά και συγκεκριμένα σε ποσοστό 15%.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) δείχνουν ότι η συνολική αξία των εισαγωγών είτε από άλλες χώρες είτε από την Ε.Ε. (οι οποίες τυπικώς χαρακτηρίζονται ως «αφίξεις») κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου 2018 ανήλθε στο ποσό των 21.966,2 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού ύψους 21.882,0 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση, σε ποσοστό 0,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή της αξίας των εισαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 677,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 4,0%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.038,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 7,1%.

Όσον αφορά τη συνολική αξία των εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων και των «αποστολών» όπως χαρακτηρίζονται τυπικώς οι εξαγωγές σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 ανήλθε στο ποσό των 13.414,4 εκατ. ευρώ έναντι 11.802,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 997,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,4%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.007,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 ανήλθε σε 8.551,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10.079,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.675,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,0% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 31,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%.

Η εικόνα του Μαΐου

Η εικόνα του πενταμήνου διαμορφώθηκε μετά από τα αποτελέσματα τα οποία σημειώθηκαν μέσα στον περασμένο Μάιο, οπότε η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 2.941,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.572,1 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 14,4%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν θετική κατά 144,6 εκατ. ευρώ (+8,4%) και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά θετική 151,7 εκατ. ευρώ (+8,8%).

Από την άλλη πλευρά, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.408,3 εκατ. ευρώ έναντι 4.313,8 εκατ. ευρώ (+2,2%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 41,1 εκατ. ευρώ (-1,2%), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 92,4 εκατ. ευρώ (+2,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο 2018 κατήλθε στα 1.466,6 εκατ. ευρώ από 1.741,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο περσινό μήνα (-15,8%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 185,7 εκατ. ευρώ (-11,3%) ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία παρουσίασε μείωση κατά 59,3 εκατ. ευρώ (-4,2%).

(ΠΗΓΗ : http://www.avgi.gr/article/10951/9021107/exagogiko-mpoum-sto-pentameno  )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *