Και όμως είναι ο πιο χρεωμένος Δήμος της Ελλάδας.

Του Κώστα Λουμιώτη

Ο Δήμος Φυλής με τα περισσότερα έσοδα, μόνο για το έτος 2015 εισέπραξε αντισταθμιστικά οφέλη 36.270.000€, είναι από τους πιο χρεωμένους δήμους της χώρας μας.Θα ήταν χρήσιμο για τη συνέχεια να πάμε μερικά χρόνια πίσω και να διαβάσουμε την ιστορία των αντισταθμιστικών οφελών.

Στις 11-6-1991 η ΤΕΔΚΝΑ (Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής) με το υπ΄αρ. 370/11-6-91 ψήφισμα που αφορούσε τη διάθεσητων απορριμμάτων στο Νομό Αττικής καλούσε τα Δημοτικά και τα Κοινοτικά Συμβούλια της εποχής να πάρουν αποφάσεις για αύξησητης εισφοράς τους προς τον ΕΣΔΚΝΑ(Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής) ίσης με το 1,5 των τακτικών εσόδων τους προκειμένου το ποσό αυτό να διατίθεται κάθε χρόνο για την οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ των περιοχών που οχλούνται από την ύπαρξη της χωματερής και του ΣΜΑ, ώστε να αντιμετωπίζονται από τους ίδιους τα προγράμματα απορρύπανσης των περιοχών τους και τα έργα περιβαλλοντικής και χωροταξικής αναβάθμισης. Η κυβέρνηση Κων/νου Μητσοτάκη το1991με το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δεσμευτεί πως θα καταβάλει και αυτό στους οχλούμενους δήμους το αντίστοιχο ποσόν. Η εισφορά σύμφωνα με τις υπ. αρ. 107576/7-10-91 και 31413/13-1-92 θα δινόταν αναδρομικά από την 1-1-91.Το υπουργείο πράγματι κατέβαλε το μέρος της δικής του συμμετοχής σαν αντισταθμιστικό όφελος. Η διοίκηση του ΕΣΔΚΝΑ εισηγήθηκε τότε την εσωτερική κατανομή της αντισταθμιστικής εισφοράς προς τους ΟΤΑ που οχλήθηκαν από την χωματερή και τον ΣΜΑ ως εξής:

Ποσό ίσο με τα 7/10 της εισφοράς θα αποδίδεται στους Δήμους και στις Κοινότητες των χωματερών που λειτουργούσαν.  Από τα 7/10,  τα 6/10 αφορούσαν τον Δήμο Άνω Λιοσίων και το 1/10 τους ΟΤΑ Ασπροπύργου και Ζεφυρίου.

Ποσό ίσο με τα 2/10 της αντισταθμιστικής εισφοράς θα δινόταν στους Δήμους Κερατσινίου και Περάματος για τη λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού.

Το υπόλοιπο 1/10 θα αποδιδόταν για μια 5ετία στους Δήμους που επιβαρύνονταν από τις παλιές χωματερές, δηλαδή στο Πέραμα και στο Κερατσίνι.

Να σημειωθεί πως  ολόκληρη η εισφορά (3%), παρακρατούταν από το ταμείο παρακαταθηκών  (Τ.Π.)  και αποδιδόταν στον ΕΣΔΚΝΑ  και τους δήμους.

Στις  13/2/1992, ψηφίστηκε από τον ΕΣΔΚΝΑ η πρώτη  πίστωση 852.000.000 δρχ.  για την καταβολή των αντισταθμιστικών.

Οι  αποφάσεις  του 1991 της ΤΕΔΚΝΑ, του ΥΠ.ΕΣ και του ΕΔΣΚΝΑ για τα αντισταθμιστικά, έβαλαν τα θεμέλια για το συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων με  βάση την Φυλή.Τα ποσά ήταν απίστευτα πολλά και το  δέλεαρ για τους τοπικούς άρχοντες στην Φυλή πολύ μεγάλο.

Φτάνουμε λοιπόν στον Δεκέμβριο του 1994 όταν επί δημαρχίας  Ν. Παπαδήμα  το δημοτικό συμβούλιο των Άνω Λιοσίων αποδέχτηκε την λειτουργία του ΧΥΤΑ, του ΕΜΑΚ και της μονάδας των Νοσοκομειακών Αποβλήτων εντός των ορίων του δήμου.

Τότε ήταν που στήθηκε  η πιο μεγάλη, η πιο ακριβή και σίγουρα η πιο επιτυχημένη επιχείρηση εκμαυλισμού  συνειδήσεων για την εξασφάλιση της «κοινωνικής συναίνεσης» στο έγκλημα της χωματερής.

Χιλιάδες προσλήψεις, στρατιές μυστικοσυμβούλων, χρηματοδότηση κομμάτων, ποδοσφαιρικές ομάδες στην Α΄ Εθνική  παραθεριστικά κέντρα, δημοτικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, απίστευτη ρεμούλα και διαφθορά…

Τα νούμερα ζαλίζουν…

Ο Δήμος Άνω Λιοσίων από το 1993 έως το 2001 εισέπραξε ως αντισταθμιστικά 51.150.903.958 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δραχμές και από το 2002 έως σήμερα ο ενιαίος Δήμος Φυλής  πάνω από 530.000.000 ευρώ για έργα και προγράμματα περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης !!!

Το απίστευτο είναι πως παρά τον πακτωλό τον χρημάτων που εισέπρατταν, κατάφεραν να έχουν τον πιο χρεωμένο δήμο σε όλη την Ελλάδα. Σε πηγάδια να τα πετούσαν όλα αυτά τα λεφτά θα είχαν φράξει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και μάλιστα το 2014 η Δημοτική αρχή προχώρησε σε ρύθμιση χρέους 480.000.000€ για 2.100 χρόνια!!!

 

Σήμερα τέλη του2016, ο Δήμος δεν δίνει καμία πληροφορία για το ύψος των οφειλών του σε φόρους, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, δάνεια προς τράπεζες (για το 2017 προβλέπονται πληρωμές τόκων ύψους 5.199.490€ ενώ το 2016ανήλθανσε 4.446.151€, δηλαδή αυξάνεται το χρέος του δήμου;), οφειλές για ανεξόφλητα ακίνητα που αγόρασε ή απαλλοτρίωσε με πόσους εξ’ αυτών αντιδικεί (για το 2017 προβλέπονται1.500.000€ δικαστικά έξοδα και400.000€ αμοιβές δικηγόρων) και τέλος δεν δίδει στη δημοσιότητα τους ετήσιους ισολογισμούς των εκκαθαριστών για τις υπό εκκαθάρισηδημοτικές επιχειρήσεις.

Το  «μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου για τις επόμενες τρεις γενιές», ήταν για κάποιους τοπικούς άρχοντες στην Φυλή η κότα με τα χρυσά αβγά και από τα χρήματα αυτά δεν πήγε ούτε μία δραχμή ούτε ένα ευρώ σε αντιστάθμισμα της τεράστιας περιβαλλοντικής και οικολογικής καταστροφής της περιοχής μας.

Άνω Λιόσια 10-1-2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *