Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερώνουμε  τους  κατοίκους  του  Δήμου Ελευσίνας  ότι  πρόκειται  να ξεκινήσει  το  έργο << Κατασκευή  Εξωτερικών  Διακλαδώσεων  Αποχέτευσης  στην  Κάτω  Ελευσίνα  >> προϋπολογισμού  1.357.000  Euro με ΦΠΑ.(  Αρ. Μελέτης 2 / 2016 ).

Για την καλλίτερη οργάνωση της υλοποίησης του έργου παρακαλούνται αρχικά , οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οδών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ,να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ( 1ος όροφος  Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ) προκειμένου να παραλάβουν την σχετική αίτηση της σύνδεσης και  να ενημερωθούν για τον τρόπο της σύνδεσης.

Α/Α ΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
1 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΟΥΡΙΚΗ ΚΕΛΕΟΥ
2 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΛΕΟΥ
3 ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΟΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΕΛΕΟΥ ΚΙΜΩΝΟΣ
5 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
6 ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΝ.ΜΙΛΗΣΗ
7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΕΡΑ. ΟΔΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗ
8 ΚΕΛΕΟΥ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
9 ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
10 Β.ΛΑΣΚΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
11 ΙΑΚΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
12 ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ
13 ΚΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΝ. ΜΙΛΗΣΗ
14 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΝ. ΜΙΛΗΣΗ
15 ΜΟΥΡΙΚΗ ΙΕΡΑ. ΟΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
Α/Α ΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
16 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Ν.ΝΕΖΗ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
17 ΚΥΠΡΟΥ Ν.ΝΕΖΗ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
18 ΣΥΓΓΡΟΥ ΜΟΥΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
19 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΟΥΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
20 ΑΒΕΡΩΦ ΜΟΥΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
21 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ
22 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΗ Ν.ΝΕΖΗ
23 ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Ν.ΝΕΖΗ
24 ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
27 ΥΔΡΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗ Ν.ΝΕΖΗ
28 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
29 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
30 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
31 ΗΛΙΑΔΗ. ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΒΑΡΝΑΛΗ
32 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33 ΒΑΡΝΑΛΗ ΗΛΙΑΔΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ
34 ΚΑΝΑΡΗ.Κ ΜΟΥΡΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ.
35 Ν.ΝΕΖΗ ΙΕΡΑ. ΟΔΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
36 ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΙΕΡΑ. ΟΔΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
37 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ-ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

 

Σας γνωρίζουμε ότι , σύμφωνα με τον Νόμο 1068/1980 , το Π.Δ. 6/1986 και την Δ16γ/010/178Γ η σύνδεση των ακινήτων είναι υποχρεωτική και για αυτό καλείστε  να  παραλάβετε  την  αίτηση και   να καταθέσετε την Δήλωση Σύνδεσης για το ακίνητο σας έως την Παρασκευή 16/2/2018.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αυθαίρετη σύνδεση χωρίς την έγκριση του Δήμου και τη καταβολή της δαπάνης που είναι υποχρεωτική από την σχετική νομοθεσία στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας του έργου.

Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, ο Δήμος δύναται να κατασκευάσει με δική του πρωτοβουλία την εξωτερική διακλάδωση στην θέση που κρίνει κατάλληλη ,όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3 παρ. γ. της   Δ16γ/010/178Γ (κανονισμός λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη, αυτές εκπροσωπούνται από τον Διαχειριστή η εκπρόσωπο  για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι η Ε.Υ.Δ.Α.Π.  μας γνωστοποίησε  την πρόθεση της :

  1. Να συνεχίσει η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της συνολικής δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των κατοίκων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου, με το ποσό των 2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α} που ισχύει έως 31/2/2018.
  2. την αποπληρωμή του ποσού σύνδεσης σε περίοδο 72 μηνών (6 έτη) κατά μέγιστο.

 

Πληροφορίες: κος Θεμιστοκλής Σακόβ (Τηλέφωνο:  210.5537201)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Τ.Υ.Δ.Ε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ http://www.dytikeattiki.gr/dytiki_attiki/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b1%ce%b4%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *