Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Αθηνών – Σουνίου (φωτό)

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τις εργ​ασίες κατεδάφισης στο 47ο χλμ Αθηνών – Σουνίου.