ΝΕΟ, ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ, 29-64 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ “VOUCHER 29-64” ΤΟΥ Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *