Ξεκινά την Πέμπτη η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής στην οποία θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. (χορηγείται από την υπηρεσία)
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος

-Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

-Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

 1. Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
 2. Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
 3. Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
 4. Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
 5. Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
 6. Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
 7. Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2015.

7. Για όλους τους δικαιούχους 2 πρόσφατες φωτογραφίες ή 3 ίδιες για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.).

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του συνδέσμου:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=21598:ksekina-tin-pempti-15-dekemvriou-2016-i-xorigisi-deltion-metakinisis-amea&catid=6&Itemid=34

Πηγή : http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=21602:ksekina-tin-pempti-i-xorigisi-deltion-metakinisis-amea&catid=3&Itemid=31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *