Προκήρυξη 2 θέσεων με 8μηνη σύμβαση από το ΠΑΚΠΠΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για πακππα

    H Πρόεδρος του «ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΚΠΠΑ» προκηρύσσει με την ΣΟΧ 3/2016  την πλήρωση  δύο (2) θέσεων, με  σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)μηνών.
Συγκεκριμένα:
1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα μέρες  ήτοι από   18-10-2016 έως  27-10-2016 και ώρες  8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ
Για πληροφορίες στο τηλ.210- 5565619

Πηγή : http://www.eleusina.gr/news/singlenews/16-10-17/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_2_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%B5_8%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B7_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%80%CF%80%CE%B1.aspx?sflang=el

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *