Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Ελευσίνας

Ο δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2019 (λήξη του προγράμματος), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(ΠΗΓΗ : https://www.thriassio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/  )