Στις πρώτες προσλήψεις προβαίνει η Α.Ε. «Ελευσίνα 2021»

Τις πρώτες θέσεις εργασίας προκήρυξε σήμερα η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ελευσίνα 2021 (όπως δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση «ΘΡΙΑΣΙΟ» αρ. φ. 3356).

Πρόκειται για 7 θέσεις:

• Διευθυντή Ανάπτυξης & Συμμετοχής Κοινού
• Διευθυντή «Πολιτιστικής Βιομηχανίας»
• Διευθυντή «Σύγχρονης Τέχνης»
• Διευθυντή «Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο»
• Διευθυντή Διοικητικού-Οικονομικού
• Γενική Γραμματεία-Συντονισμός Έργου ΠΠτΕ
• Λογιστική Υποστήριξη-Γραμματεία ΔΣ, Διοικητικών & Οικονομικών Λειτουργιών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2018 για τη θέση της Γενικής Γραμματείας-Συντονιστή Έργου ΠΠτΕ και μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου 2018 για τις υπόλοιπες έξι θέσεις.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

και αναλυτικά δε’ιτε τις ανοικτές προσκλήσεις  ε δ ώ 

Ανοιχτές Προσκλήσεις

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΘΡΙΑΣΙΟ http://thriassio.gr/2018/02/02/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%b1-%ce%b5/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *