Τοποθέτηση Πινακίδων Οδικής Κυκλοφορίας σε όλη την πόλη του Ασπρόπυργου

Τοποθέτηση Πινακίδων Οδικής Κυκλοφορίας σε όλη την πόλη του Ασπρόπυργου

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενημερώνει του Δημότες ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του Ασπρόπυργου.  Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η αναζωογόνηση του κεντρικού αλλά και του περιφερειακού ιστού της πόλης, η εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών καθώς και η αισθητική αναβάθμιση.

Συγκεκριμένα, έπειτα από την κυκλοφορική μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου, τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην τοποθέτηση νέων πινακίδων οδοσήμανσης  καθώς και στην αντικατάσταση παλιών ή φθαρμένων πινακίδων σ’ όλον τον ιστό της πόλης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.

Τονίζεται ότι, κύρια προτεραιότητα του Δήμου Ασπροπύργου αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών που χρησιμοποιούν τον οδικό δίκτυο του Ασπρόπυργου, καθώς και η διευκόλυνση των οικονομικών μονάδων της περιοχής.

(ΠΗΓΗ : https://www.dytikeattiki.gr/dytiki_attiki/topothetisi-pinakidon/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *