Το Δημαρχείο Ελευσίνας χώρος φιλοξενίας πολιτών για προστασία από το ψύχος

Για την προστασία αστέγων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων από το ψύχος, ο Δήμος Ελευσίνας διαθέτει ως χώρο φιλοξενίας το Δημαρχείο Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, από Σάββατο 17-12-2016 08:00μ.μ. έως Κυριακή 18-12-2016 08:00π.μ. και

από Κυριακή 18-12-2016 08:00μ.μ έως Δευτέρα 19-12-2016 08.00 π.μ.

Πηγή : http://www.eleusina.gr/news/singlenews/16-12-16/%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF_%CF%88%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82.aspx?sflang=el

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *