ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ/ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

       Το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ο Δήμος Ελευσίνας (μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) πραγματοποιούν τη δράση προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» σε παιδιά του Δήμου Ελευσίνας, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.

Για την εφαρμογή της δράσης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα διαθέσει το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», το διαθέτει τέσσερα αυτόνομα ιατρεία (παιδιατρικό, ωτορινολαρυγγολογικό, οδοντιατρικό, οφθαλμολογικό) και στελεχώνεται από εθελοντές ιατρούς και από εθελοντές οδοντιάτρους, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Οργανισμού.
Η δράση απευθύνεται στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ελευσίνας, καθώς και σε παιδιά ευάλωτων/απόρων οικογενειών. Θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 έως και Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 8:30-16:00, στην πλατεία Νεολαίας, μπροστά από το κτίριο των 1ου – 3ου Γυμνασίων της πόλης μας, στην Ελευσίνα. Υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης περίπου 40 παιδιών καθημερινά.
Tα παιδιά πρέπει να φέρουν μαζί τους υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου παραδίδεται ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Για ενημέρωση και δηλώσεις συμμετοχής οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (κα Ζγαντζούρη, τηλ. 213-1601430).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *