Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Γνωστοποίηση δημοσίευσης προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων οι ακόλουθες Αποφάσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

  1. Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Αριθμ. Απόφασης: 1405/26.09.2017

ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ

  1. Μέτρο 3.1.8 «Υγεία & Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

Αριθμ. Απόφασης: 1406/26.09.2017

ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ

  1. Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και  υδατοκαλλιέργειας»

Αριθμ. Απόφασης: 1404/26.09.2017

ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ

  1. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Αριθμ. Απόφασης: 1403/26.09.2017

ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ

Οι άνω Αποφάσεις μπορούν να αναζητηθούν μέσω:

α) της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr, συνημμένες στο

σχετικό Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής,

β) στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr χρησιμοποιώντας τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ.

(ΠΗΓΗ : Δ.ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ http://mandras-eidyllias.gr/grafeio-typou/deltia-2017/gnostopoihsh-epix-program-thalassa-2014-2020/)