Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή ελέγχει τον Σάλλα για παράνομο ξέπλυμα χρήματος (BLOOMBERG)

Οι διαπραγματεύσεις ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. με τη συμμετοχή διευθυντικών στελεχών, όπως ο πρώην πρόεδρος Μιχάλης Σάλλας, ενδέχεται να έχουν κοστίσει την τράπεζα στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ (7,9 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με έκθεση της Ελληνικής Αρχής  για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (κοινώς ξέπλυμα χρήματος).

Στην έκθεση, το αντίγραφο της οποίας εξετάστηκε από την Bloomberg, ο ρυθμιστής δήλωσε ότι εξέτασε την πώληση πέντε ακινήτων από την τράπεζα σε μια κυπριακή εταιρεία το 2016 και διαπίστωσε ότι «υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κ. Σάλλας και άλλα μέλη της διοίκησης του Πειραιά οι συμμετέχοντες στις συμφωνίες είναι ένοχοι παρανομίας» .  Ο Σάλλας, ο οποίος ηγήθηκε της επιχείρησης για ένα τέταρτο του αιώνα μέχρι να αποχωρήσει τον Ιούλιο του 2016, αμφισβητεί τα ευρήματα της έκθεσης και αρνείται κάθε αδίκημα.

Τα ακίνητα που είχαν πωληθεί το 2003 σε εταιρείες που «συνδέονταν με τον Σάλλα ή μέλη της οικογένειάς του» και στη συνέχεια εξαγοράστηκαν το 2006 από την Πειραιώς, είχαν εκχωρηθεί στην κυπριακή εταιρεία το 2016 με δάνεια από την τράπεζα. Οι συναλλαγές, με κεφάλαια που διέρχονται από μια σειρά από ενδιάμεσες εταιρείες, έδειξαν ότι ο δανειστής «παραβίαζε τις συνετές τραπεζικές μεθόδους», με αποτέλεσμα να ζημιώσει οικονομικά την τράπεζα, δήλωσε ο ρυθμιστής.

Καθώς οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να μειώσουν τα επισφαλή δάνεια και να δουλέψουν για να αποφύγουν να αυξήσουν το κεφάλαιο, ορισμένες πρακτικές του παρελθόντος που τους έφεραν στο χείλος ελέγχονται από διάφορους κυβερνητικούς παρατηρητές. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017, οι ελληνικές τράπεζες είχαν πάνω από 99 δισ. Ευρώ (121 δισ. Δολ.) Ανοιγμάτων μη απόδοσης ή περισσότερο από το 50% του συνόλου – το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Πρέπει να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση, δήλωσε ο Ντανιέλ Νουά, πρόεδρος του εποπτικού σκέλους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την 1η Μαρτίου.

Τρίτη έκθεση

Η έκθεση Πειραιώς του φορέα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου είναι η τρίτη μελέτη σχετικά με τις συναλλαγές ακινήτων της τράπεζας. Ακολουθεί μια έκθεση του Οκτωβρίου του 2016 από την αρχή για τα χρηματοπιστωτικά εγκλήματα που έθεσε ερωτήματα σχετικά με την πώληση και επαναγορά των ακινήτων το 2006. Η έκθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε από Έλληνα εισαγγελέα για να καταθέσει κατηγορίες εναντίον του Σάλλα και έξι άλλων στελεχών τον Απρίλιο.

Οι πωλήσεις ακινήτων εμφανίστηκαν επίσης σε έκθεση ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κεντρική τράπεζα επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο ότι διερευνούσε ύποπτες παρατυπίες στην Τράπεζα Πειραιώς σχετικά με την αποπληρωμή των επισφαλών δανείων και τις παραβιάσεις των ελέγχων κεφαλαίου, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Η έκθεση του οργανισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που επικεντρώνεται στην πώληση των ακινήτων το 2016 στην κυπριακή εταιρεία Copiouso Holdings Ltd., έχει σταλεί σε εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, οι οποίοι εξακολουθούν να διερευνούν τις συμφωνίες. Δεν μπόρεσαν να προσεγγιστούν για σχόλια σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διερεύνησης.

“Λάθος υποθέσεις”

Ο Σάλλας αρνείται τυχόν αδίκημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις από το Bloomberg, ο δικηγόρος του Σάλλας είπε σε επιστολή του ότι οι ισχυρισμοί «επαναλαμβάνουν λανθασμένες υποθέσεις από την έκθεση ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος και περιέχουν ανακρίβειες και λάθη.» Δεν παρέσχε λεπτομέρειες για αυτές τις ανακρίβειες.

Τον Απρίλιο, απαντώντας στις κατηγορίες του εισαγγελέα, ο Σάλλας ανέφερε σε δήλωσή του: “Το βλέπω αυτό ως μια προσπάθεια να με στοχοποιήσουν, το οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν θα φέρει καρπούς καθώς δεν υπήρξε καμία ζημιά στην τράπεζα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα πώλησε τα ακίνητα αυτά το 2016 στην ίδια τιμή που τα αγόρασε το 2006. ”

Τα στοιχεία που συνέλεξε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι οι τιμές των εμπορικών ακινήτων μειώθηκαν κατά 30% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ροές χρημάτων

Η αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λέει ότι ανίχνευσε τα χρήματα που χρησιμοποίησε η Copiouso για τη χρηματοδότηση της αγοράς των ακινήτων.

Σύμφωνα με την αρχή, τον Αύγουστο του 2016, η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε στην εταιρεία “Eolikee Hellas”, εταιρεία αιολικής ενέργειας, 6 εκατ. Ευρώ στο πλαίσιο δανείου 16 εκατ. Ευρώ. Αργότερα εκείνο το μήνα, η Eolikee μεταβίβασε τα 6 εκατομμύρια ευρώ σε άλλη εταιρεία με την επωνυμία «Helios», έναν υπεργολάβο για το αιολικό πάρκο, ανέφερε η έκθεση.

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2016, ο Helios μετέφερε 2,48 εκατομμύρια ευρώ σε μια κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Deomax». Τρεις μέρες αργότερα, ο Deomax μετέφερε το ποσό ως μετατρέψιμο δάνειο στο Copiouso, το οποίο το χρησιμοποίησε για να πληρώσει στην Τράπεζα Πειραιώς την πρώτη δόση της συμφωνίας για τα πέντε ακίνητα, σύμφωνα με την έκθεση. Μέσω μιας αλυσίδας συναλλαγών, ένα δάνειο, το οποίο αρχικά προοριζόταν για την επένδυση σε αιολικό πάρκο, κατέληξε στη χρηματοδότηση της απόκτησης αυτών των ακινήτων, ανέφερε η έκθεση.

Παραβιάζονται πρακτικές
“Καταγράφηκε μια σειρά από ασυνήθιστες λογιστικές συναλλαγές, μεταφέροντας από μια εταιρεία σε μια άλλη και αφού μια αλυσίδα διαδοχικών λογιστικών μεταφορών επιστράφηκε στο ταμείο της χωρίς ο αγοραστής του ακινήτου να εκταμιεύσει τα οφειλόμενα χρήματα”, ανέφερε.

Σύμφωνα με την έκθεση του ρυθμιστικού φορέα, υπάρχουν “σοβαρές ενδείξεις” για τη νομιμοποίηση εσόδων από τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών Copiouso Holdings, Deomax, Eolikee Hellas και Helios και των Sallas και George Logothetis, του διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου Libra, με έδρα τη Νέα Υόρκη που κατέχει μετοχές στον Πειραιά.

Η έκθεση αναφέρει ότι “η Eolikee έχει την ίδια βάση με τις εταιρείες Logothetis και το διοικητικό συμβούλιο της Eolikee έχει τρία στελέχη από την ομάδα”. Ο Logothetis, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση, δήλωσε σε μια email  δήλωση ότι τρεις εργαζόμενοι μιας από τις μονάδες του ομίλου στο διοικητικό συμβούλιο του Eolikee, ενώ αρνείται ότι οποιοδήποτε μέλος της ομάδας του είχε κάποιο ρόλο στη διοίκησή του. Η έκθεση δεν περιλαμβάνει καμία απάντηση από τις εταιρείες, η οποία δεν μπορούσε να προσεγγιστεί για σχόλια.

Επανατοποθετήσεις ιδιοτήτων
Επί του παρόντος, ο Copiouso εξακολουθεί να είναι κύριος αυτών των ιδιοκτησιών. Αλλά “λόγω της αποτυχίας του αγοραστή να πληρώσει την τιμή μεταβίβασης”, η Τράπεζα Πειραιώς δήλωσε ότι “έχει ενεργήσει για την προστασία των συμφερόντων της και, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, βρίσκεται στη διαδικασία ανάκτησης των ακινήτων”.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζυγίζει την κατάσταση. Στην έκθεση ελέγχου της, επέκρινε την προηγούμενη διοίκηση της τράπεζας.

“Η καλή τραπεζική πρακτική και η συνετή διαχείριση παραβιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης αυτών των ακινήτων”, δηλώθηκε στον έλεγχο – έκθεση της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(ΠΗΓΗ : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-13/greek-regulator-probes-piraeus-ex-head-for-laundering-breaches )

«Δεν έχουμε αρμοδιότητα», απάντησε το ΕΣΡ για τις δημοσκοπήσεις – Ερώτηση του Π. Σκουρολιάκου στη Βουλή

 Νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται να έχουν υποστεί τον κατάλληλο έλεγχο πληρότητας και γνησιότητας και να μην αρκεί μια απλή εγγραφή στο μητρώο φορέων και επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ, ζητεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Σκουρολιάκος με ερώτηση προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης.

  Στις 28 Νοεμβρίου του 2017 οι Βουλευτές Π. Σκουρολιάκος (ΣΥΡΙΖΑ), Θ. Παπαχριστόπουλος (ΑΝΕΛ) και ο Ι. Σαρίδης (Ένωση Κεντρώων), με κοινή τους επιστολή προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την σύννομη δημοσίευση δημοσκοπήσεων από την Μονάδα Ερευνών Κοινής  Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – ΠΑΜΑΚ..

 Στην συγκεκριμένη επιστολή οι Βουλευτές τόνισαν πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ανήκει «Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς – ΣΕΔΕΑ» και ως εκ τούτου  δεν υπόκειται σε αιφνιδιαστικούς  ελέγχους, δεν υποχρεούται να εμφανίσει τις βάσεις δεδομένων  ή να ανακοινώσει την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ενώ  κατά καιρούς οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύει αποκλίνουν από την πραγματικότητα όπως αυτή αποκαλύπτεται στη συνέχεια.

  Κλείνοντας, ζήτησαν από το ΕΣΡ, να κινήσει τις διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης της ομαλότητας στον ευαίσθητο χώρο των ερευνών της κοινής γνώμης.

  Ο πρόεδρος του ΕΣΡ με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου  5803 απαντητική επιστολή προς τους Βουλευτές απάντησε πως ο έλεγχος γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε ορισμένη δημοσκόπηση που διενεργείται από φορέα ή επιχείρηση, «εκφεύγει της αρμοδιότητάς του».

   Με βάση τα παραπάνω, ο Π. Σκουρολιάκος κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον Ν. Παππά, ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλίας για την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου:

 Ποιες είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτίθεται να πάρει ώστε οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται να έχουν υποστεί  τον κατάλληλο έλεγχο πληρότητας και γνησιότητας και να μην αρκεί μια απλή εγγραφή στο μητρώο φορέων και επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ;

(ΠΗΓΗ : https://left.gr/news/den-ehoyme-armodiotita-apantise-esr-gia-tis-dimoskopiseis-erotisi-toy-p-skoyroliakoy-sti-voyli)

Ο τυχαίος έλεγχος στους απαγωγείς του Λεμπιδάκη – Πώς η ΕΛ.ΑΣ έφτασε στους δράστες έπειτα από πολύμηνες έρευνες

Περισσότερο από τρεις μήνες πριν, είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κάποιους από τους δράστες της απαγωγής του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη στην Κρήτη, αλλά δεν έκαναν καμία κίνηση έως ότου διασφαλίσουν απόλυτα τη ζωή και την ακεραιότητα του απαχθέντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες από τις 30 Μαρτίου 2017, οπότε απήγαγαν τον 53χρονο επιχειρηματία, είχαν αλλάξει τουλάχιστον πέντε κρησφύγετα.

Το τελευταίο ήταν στην εγκαταλελειμμένη μάντρα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, στη βιομηχανική περιοχή του Ρεθύμνου, περίπου 5 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου, όπου έγινε σήμερα η επιχείρηση με την ευτυχή κατάληξη.

Οι απαγωγείς κρατούσαν φυλακισμένο τον επιχειρηματία, δεμένο με αλυσίδα από το πόδι, για να μην μπορεί να φύγει, ενώ τον πρόσεχε ένας από αυτούς.

Το νήμα της υπόθεσης, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Ιούλιο, όταν σε έλεγχο που είχε γίνει στην Κρήτη, σε τρία άτομα επιβαίνοντες σε ΙΧ αυτοκίνητο, δεν έφερε κανένας κινητό τηλέφωνο και διαπιστώθηκε ότι τα είχαν πετάξει νωρίτερα. Το γεγονός προκάλεσε υποψίες στους έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας, καθώς οι απαγωγείς επικοινωνούσαν μόνο με καρτοτηλέφωνα μιας χρήσεως, στέλνοντας μηνύματα με τις απαιτήσεις τους και στη συνέχεια τα πετούσαν.

Από την στιγμή αυτή το παζλ άρχισε να συμπληρώνεται από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας στην Κρήτη με την πολύτιμη συνεργασία των αξιωματικών της Ασφάλειας Αττικής που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο νησί. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε χώρο στα Σφακιά, όπου όμως δεν βρέθηκε τίποτα. Έτσι αποφασίστηκε να μη γίνει άλλη κίνηση ώσπου να λήξει η απαγωγή, για να μην κινδυνεύσει η ζωή του Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Ύστερα από έρευνες και παρακολουθήσεις οι αστυνομικοί κατάφεραν χτες να εντοπίσουν το κρησφύγετο, όπου κρατείτο ο όμηρος, και χτες το μεσημέρι οργανώθηκε η επιχείρηση για την απελευθέρωσή του, επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 8 το πρωί.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια απαγωγή του κοινού ποινικού δικαίου, έληξε με τον πλέον ιδανικό τρόπο, καθώς ούτε λύτρα καταβλήθηκαν, ούτε «άνοιξε ρουθούνι», όπως λένε οι αστυνομικοί, και κυρίως ο επιχειρηματίας είναι πολύ καλά στην υγεία του, ενώ ο βασικός πυρήνας των δραστών είναι στα χέρια των Αρχών.

Έως στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται και άλλες συλλήψεις τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι συλληφθέντες είναι ντόπιοι, εκτός από έναν που είναι από τη Θεσσαλονίκη, υπήκοος FYROM, και φέρεται ότι είναι αυτός που φύλαγε το θύμα της απαγωγής.

Κάποιοι από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ποινικά αδικήματα.

Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου, όπου εκεί λίγη ώρα αργότερα ΄πεφτασαν και οι συγγενείς του, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία για το αίσιο τέλος της περιπέτειας του ανθρώπου τους και έσπευσαν συγκινημένοι από το Ηράκλειο για να τον σφίξουν στην αγκαλιά τους.

Ο 53χρονος είναι εμφανώς αδυνατισμένος, αλλά πολύ καλά στην υγεία του, σωματικά και ψυχολογικά, ενώ τον εξέτασε ιατροδικαστής και αφού συνέλθει θα δώσει κατάθεση για να περιγράψει την εξάμηνη μαρτυρική ομηρεία του.

Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης απελευθερώθηκε ύστερα από πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, στην μάντρα ανταλλακτικών αυτοκινήτων όπου κρατείτο.
«Ήταν μια απρόσμενα ευκολότερη απ΄ ό,τι υπολογίζαμε επιχείρηση» δήλωσε ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση και κυρίως απελευθερώθηκε ο επιχειρηματίας χωρίς να πάθει το παραμικρό.
.
Τα συγχαρητήριά του στον γενικό επιθεωρητή Κρήτης, υποστράτηγο Κώστα Λαγουδάκη, και όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες και ιδιαιτέρως στους απλούς αστυνομικούς, που εργάστηκαν γι αυτή την υπόθεση, εξέφρασε και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Κων/νος Τσουβάλας.
«Ήταν μια επιχείρηση άψογα σχεδιασμένη και εκτελεσμένη και δεν μπορεί κανείς παρά να είναι περήφανος για την ποιότητα και την επαγγελματική δράση της Αστυνομίας» είπε ο κ. Τσουβάλας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποίος πιθανότατα αύριο θα μεταβεί στην Κρήτη για να εκφράσει τα συγχαρητήριά του από κοντά.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ http://neaselida.news/ellada/olo-paraskinio-tis-epichirisis-tis-el-pos-astynomiki-entopisan-tous-apagogis-tou-lebidaki/)

Δωρεάν έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας με Σπιρομέτρηση

Δωρεάν έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας με Σπιρομέτρηση θα πραγματοποιηθεί το  Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 10:00 – 15:00, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας (στο Κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Ελ. Βενιζέλου).
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
Υπεύθυνος Ιατρός Πνευμονολόγος: κος Παπαλευθέρης Ελευθέριος.
Εξέταση μπορούν να κάνουν:
 πολίτες ηλικίας άνω των 40 ετών,
 όσοι καπνίζουν,
 άτομα που εκτίθενται σε ρυπογόνους παράγοντες,
 άτομα με δυσκολία στην αναπνοή ή με πρωινό βήχα
 άτομα που ενδιαφέρονται να ελέγξουν τη λειτουργία των πνευμόνων τους.
Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη, διάρκειας 15 λεπτών. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των πνευμονικών παθήσεων.
Τηλέφωνο για ραντεβού: 213-1601413

΄Ελεγχος στην ιδιωτική «φιλανθρωπία»

Υπερβολικά είναι τα δάκρυα εκείνων που συμπονούν τα 1.500 και πλέον Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τον ΕΝΦΙΑ που κλήθηκαν και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να πληρώσουν.

Για άγνωστο λόγο, όμως, κανείς δεν αναφέρει ότι ούτε ένα ευρώ για ΕΝΦΙΑ δεν πληρώνουν τα κτίρια των ιδρυμάτων και των ΜΚΟ που όντως φιλοξενούν παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς. Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται αποκλειστικά στα υπόλοιπα ακίνητα που έχει από κληροδοτήματα και εκμεταλλεύεται η διοίκηση του κάθε ιδρύματος.

Οι διοικήσεις ειδικά των πολύ πλούσιων ιδρυμάτων, που διαχρονικά έμπαιναν στο απυρόβλητο -ενώ εκκρεμούσαν και εκκρεμούν σε βάρος τους δεκάδες συντριπτικά πορίσματα ελέγχων- είχαν συνηθίσει στην αδιαφάνεια, στην ελλιπή φροντίδα των φιλοξενουμένων, στις πολύμηνες οφειλές σε εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία και ΕΟΠΥΥ, ενώ τελικά ερχόταν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση και μονομιάς τα έσβηνε όλα!

Αποτέλεσμα όλων των αδιαφανών και συχνά σπάταλων διοικήσεων ήταν να ξοδεύονται χωρίς έλεγχο μεγάλα ποσά, να μη γνωρίζουν ο κάθε κληροδότης και οι οικείοι του πού πήγαν οι περιουσίες που άφηναν στα διάφορα ιδρύματα, το Δημόσιο να χάνει χρήματα και, το κυριότερο, οι τρόφιμοι να μένουν συχνά χωρίς φροντίδα, οι εργαζόμενοι να επιστρατεύουν μόνο το φιλότιμό τους, ενώ οι διοικήσεις να «διάγουν πολυτελή βίο».

Το είδαμε στο Γηροκομείο Αθηνών, το είδαμε στο Ασυλο Ανιάτων, το είδαμε και σε συγκεκριμένες δομές ψυχικής υγείας που τους αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας.

Τώρα με τις νέες διατάξεις που ψήφισε η Βουλή, το δημόσιο συμφέρον θωρακίζεται καλύτερα, ενώ από χθες έληξε η περίοδος «χάριτος» και όλα τα ιδιωτικά ιδρύματα «φιλανθρωπίας» οφείλουν να δίνουν πλήρη στοιχεία για κάθε κίνηση και για κάθε φιλοξενία σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου.

Η δημοσιοποίηση αυτή είναι υποχρεωτική, διαφορετικά θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Ολα τα στοιχεία θα συγκεντρώνονται στο αρμόδιο υπουργείο και θα ελέγχονται.

Το ιδιότυπο καθεστώς των πάσης φύσεως πελατειακών σχέσεων πολλών ιδιωτικών ιδρυμάτων φαίνεται ότι μπαίνει πλέον σε ρυθμούς… Ευρώπης!

Το μέτρο όμως θα μπορεί να θεωρηθεί πλήρως επιτυχημένο όταν, εκτός από τη διαφάνεια, οδηγήσει και στην αποϊδρυματοποίηση ανθρώπων που παραμένουν συχνά «πεταμένοι» εκεί με ιδιοτελή κριτήρια, απολύτως άσχετα με την κατάστασή τους.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/eleghos-stin-idiotiki-filanthropia)

Στέργιος Πιτσιόρλας στη «Νέα Σελίδα» : Άλλο κοινωνικός έλεγχος, άλλο κράτος-τροχοπέδη

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης περιγράφει το σχέδιο για μία «εξωστρεφή οικονομία»που θα πατά πάνω στις υπαρκτές της κοινωνίας και εξηγεί πως ο ίδιος βλέπει τον ρόλο της Αριστεράς.

Συνέντευξη στον Φοίβο Κλαυδιανό 
fklaud@gmail.com

Δύο νέες μεγάλες επενδύσεις στην καπνοβιομηχανία και στον κύκλο αξιοποίησης της κλωστικής και φαρμακευτικής κάνναβης προαναγγέλλει στη «Νέα Σελίδα» ο Στέγιος Πιτσιόρλας. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα «άλλο κράτος από το σημερινό», που δεν θα είναι «τροχοπέδη», αλλά και δεν θα αρνείται «τον κοινωνικό έλεγχο σε κρίσιμους τομείς».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρεται, επίσης, στο «ιστορικό προνόμιο» που δίνεται σε μια… συνειδητοποιημένη Αριστερά να γίνει «η δύναμη της δημιουργικής εργασίας, της γνώσης και της υγιούς επιχειρηματικότητας και να θεμελιώσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο», υπερνικώντας «δισταγμούς, ταλαντεύσεις και προχειρότητες».

Σε ποιους τομείς αναμένετε το μεγάλο κύμα επενδύσεων, στο οποίο συχνά αναφέρονται κυβερνητικά στελέχη;

Σε τουρισμό, ενέργεια, μεταφορές, αγροτοδιατροφή, ορυκτό πλούτο, υγεία, παραγωγή φαρμάκων, νέες τεχνολογίες, ναυπηγοεπισκευή και πολλές μορφές βιομηχανικής παραγωγής. Σε όλους, σχεδόν, τους τομείς υπάρχουν σήμερα δυνατότητες. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Και εδώ βρίσκεται η αφετηρία της μεγάλης πολιτικής και ιδεολογικής συζήτησης που πρέπει να ανοίξει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση θέλει να μας καθηλώσει στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Εμείς πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για το «αύριο» της ελληνικής κοινωνίας και να γυρίσουμε την πλάτη στα φαντάσματα του παρελθόντος, χαρίζοντάς τα στους κυνηγούς φαντασμάτων.

Υπάρχουν νέες επενδύσεις στα σκαριά;

Πολύ πρόσφατα, για παράδειγμα, ενημερώθηκα για την απόφαση μεγάλου ομίλου να εγκαταστήσει στη Βόρεια Ελλάδα μεγάλη μονάδα καπνοβιομηχανίας, όπως και για την απόφαση άλλου ομίλου να επενδύσει στην αξιοποίηση τόσο της κλωστικής όσο και της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του κράτους σε αυτή τη διαδικασία;

Το σωστό ερώτημα είναι «ποιο κράτος και προς ποια κατεύθυνση;». Το κράτος δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο που το χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Στο κράτος πάντα συμπυκνώνονται κοινωνικοί και πολιτικοϊδεολογικοί συσχετισμοί. Εάν, λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση της οικονομίας και της κοινωνίας, πρέπει ως κυβέρνηση να μετασχηματίσουμε το σύστημα αντιλήψεων πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το κράτος που παραλάβαμε από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και στο οποίο βρίσκεται η βάση της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Η Ελλάδα, λοιπόν, πρέπει να οικοδομήσει μια οικονομία εξωστρεφή, που να μπορεί να αντέξει στον διεθνή ανταγωνισμό και να παρακολουθήσει τις διαφαινόμενες διαδικασίες ταχύτερης και βαθύτερης ενοποίησης της Ευρωζώνης που διαφαίνονται, να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας, να ενσωματώνει τη γνώση, να στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό και να δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας. Αυτή η κατεύθυνση απαιτεί αλλαγή κουλτούρας δεκαετιών και προϋποθέτει άλλο κράτος από το σημερινό.

Έχετε μιλήσει για αντίληψη κρατισμού στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ελληνική κοινωνία, μολονότι στη χώρα μας έχουμε προχωρήσει πολύ σε ιδιωτικοποιήσεις, ειδικά σε στρατηγικούς τομείς. Γιατί επιμένετε;

Η πορεία της Ελλάδας είναι διαφορετική από αυτήν των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που ονομάζουμε δημόσιος τομέας της οικονομίας έχει τεράστια προβλήματα. Όμως αυτά τα προβλήματα ήταν αποτέλεσμα της ιδεολογικοπολιτικής βάσης συγκρότησης του ελληνικού κράτους μετά το 1950. Μου είναι δε αδιανόητο πώς είναι δυνατόν να υπάρχει από την πλευρά της Αριστεράς έστω και ανοχή σε αυτές τις δομές. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να περάσουμε σε μια φάση όπου το βάρος θα πέσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, αυτός ο δημόσιος τομέας είναι τροχοπέδη. Βεβαίως, δεν μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει κοινωνικός έλεγχος σε κρίσιμους τομείς δημόσιου συμφέροντος. Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο η διατήρηση των πελατειακών πολιτικών δεκαετιών. Άλλο δημόσιο συμφέρον και άλλο έλεγχος των κρίσιμων τομέων της οικονομίας από συστήματα δυνάμεων που υπερασπίζονται την αναπαραγωγή κόντρα στα προφανή συμφέροντα της κοινωνίας. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε μια ισορροπία και κυρίως πρέπει να φτάσουμε μέσα από πολλές μεταρρυθμίσεις στο σημείο όπου ο δημόσιος έλεγχος θα ταυτίζεται με το δημόσιο συμφέρον.

Οι ιδιωτικοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο τρίτο πρόγραμμα μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση;

Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τους θεσμούς είναι πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσουμε κανένα πρόσχημα σε όσους θα θέλουν να δυσκολέψουν την προσπάθεια της χώρας να βγει από την επιτήρηση και τον φαύλο κύκλο των υφεσιακών μέτρων και άρα δεν πρέπει να επαναλάβουμε μάχες οπισθοφυλακών χωρίς νόημα.

Οι επενδυτές ζητούν πολλές φορές ειδική μεταχείριση έναντι της προστασίας του περιβάλλοντος και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας προβληματίζει αυτό;

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να αποτελέσουν μεγάλα πεδία αναπτυξιακών πολιτικών. Επί δεκαετίες παρακολουθούμε να συντελούνται εγκλήματα, ενώ υποτίθεται ότι έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Τελικά, οι πολύ αυστηροί κανόνες είναι για να ταλαιπωρούν μόνο όσους θέλουν να τα σεβαστούν, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες παράθυρα οδηγούν στα αποτελέσματα που όλοι ζούμε καθημερινά. Σε αντίθεση με την τεράστια έως σήμερα υποκρισία, η διαχείριση και ενσωμάτωση απορριμμάτων, υδάτινων πόρων, δασών, θαλασσών και μνημείων στις ζώσες διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης μπορούν και πρέπει να μετατραπούν σε μεγάλους τομείς ανάπτυξης, κινητοποιώντας πόρους, πανεπιστήμια, παραγωγικές δυνάμεις και μετατρέποντάς τα σε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Πρέπει να τεθούν κριτήρια για την επιλογή επενδύσεων; Αυτό επισημαινόταν στην πρόσφατη εισήγηση Τζανακόπουλου -Τσακαλώτου στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ…

Προφανώς. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την Αριστερά ως μια δύναμη που δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη και ότι κυριαρχείται από ιδεοληψίες. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα αυτό αποτελεί μια τεράστια ιστορική διαστρέβλωση και θα μπορούσα να αντιστρέψω την κατηγορία περί ιδεοληψιών. Στο μαρτυρολόγιο της ελληνικής Αριστεράς υπάρχει το όνομα του Δημήτρη Μπάτση (σ.σ.: εκτελέστηκε το 1952 δίπλα στον Νίκο Μπελογιάννη) και χωρίς υπερβολή τα ζητήματα που έθεσε με το βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα» είναι ως σήμερα επίκαιρα. Και επί αυτών των διλημμάτων επικράτησαν λανθασμένες ιδεολογικές απαντήσεις, και θα μπορούσα να πω ιδεοληψίες. Η ιδιομορφία της μεταπολεμικής εξέλιξης στην Ελλάδα δίνει σε μια συνειδητοποιημένη Αριστερά το ιστορικό προνόμιο να γίνει η δύναμη της δημιουργικής εργασίας, της γνώσης και της υγιούς επιχειρηματικότητας και να θεμελιώσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο σε αντίθεση με τις στρεβλώσεις που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Η ύπαρξη αυτών των δυνάμεων σήμερα είναι ορατή. Χρειάζεται ο πολιτικός φορέας που θα τις εκφράσει στη βάση ενός συγκροτημένου σχεδίου, ο οποίος μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερνικώντας δισταγμούς, ταλαντεύσεις και προχειρότητες που δεν εντάσσονται σε συγκροτημένη στρατηγική.

Τα περιφερειακά συνέδρια για την παραγωγική ανασυγκρότηση μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση;

Είναι ακριβώς η διαδικασία που έχει ανάγκη η χώρα. Η συζήτηση σε κάθε περιφέρεια τόσο για την περιφερειακή όσο και για τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική είναι και αναγκαία και ώριμη.

Αυτό που είναι το εξαιρετικά ελπιδοφόρο είναι ότι μέσα από τη διαδικασία των περιφερειακών συνεδρίων προκύπτει ανάγλυφα η εικόνα για την οποία μίλησα πριν. Διαφαίνονται οι δυνάμεις που μπορεί να αλλάξουν την πορεία και τη μοίρα της χώρας. Το ζήτημα είναι ποιος θα τις εκφράσει. Και από αυτή την άποψη, είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση της ΝΔ πριν από το Περιφερειακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας. Η ΝΔ, παρά τα όσα λέει, διαισθάνεται ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει ο συνομιλητής των ζωντανών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή αναδεικνύονται, τότε θα χάσει πλήρως το παιχνίδι και θα μείνει να συνομιλεί με ό,τι η θετική δύναμη της χώρας θα αφήνει στο περιθώριο.

Είχατε ταχθεί υπέρ της σταδιακής ωρίμανσης του ΣΥΡΙΖΑ; Σε τι συνίσταται αυτή η ωρίμανση;

Η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε καρπός της συνάντησης ενός τμήματος της ιστορικής ελληνικής Αριστεράς με τα κινήματα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Ήταν μια σωστή επιλογή, ως απεδείχθη ότι στηρίχθηκε σε σωστή διάγνωση ως προς τις συνέπειες της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση μιας χώρας που μετέχει στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ και που βιώνει την κρίση που βιώνει, πρέπει να ανταποκριθεί σε πολύ σύνθετα ζητήματα. Η εύκολη λύση θα ήταν η φυγή στην αντιπολίτευση. Η υπεύθυνη στάση είναι με ρεαλισμό να προσπαθήσει τόσο στην αντιμετώπιση της κρίσης όσο και συμμετέχοντας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες να διατηρήσει την ουσία της κριτικής του στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και να τη μετατρέψει σε στοιχεία ρεαλιστικής πολιτικής, όπου αυτό είναι σήμερα δυνατόν. Προφανώς, αναζητώντας την ισορροπία κάνει λάθη. Ομως, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι υποψιασμένος για τα αδιέξοδα και τις μεγάλες κοινωνικές συνέπειες της σύγχρονης οικονομικής εξέλιξης. Ωρίμανση, λοιπόν, θεωρώ το να προσπαθήσει να βρει καταρχήν τα περιθώρια δίκαιης ανάπτυξης που έχει η ελληνική οικονομία και κοινωνία και να τα αξιοποιήσει, κάνοντας όλες τις αλλαγές που είναι προς τούτο αναγκαίες. Ωρίμανση θεωρώ το να συμμετέχουμε ενεργά στην ευρωπαϊκή διαδικασία προσπαθώντας με σωστές συμμαχίες να επηρεάσουμε την εξέλιξη της ΕΕ, με τρόπο που οι ευρωπαϊκοί λαοί να μη συνθλιβούν στο πλαίσιο του ανελέητου διεθνούς ανταγωνισμού.

Υπήρξατε για χρόνια κεντρικό στέλεχος του Συνασπισμού και στηρίξατε το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως ελλοχεύει ο κίνδυνος να εξαντληθεί το κόμμα σε μια μανατζερίστικη διαχείριση της πολύ δύσκολης κατάστασης;

Όντως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτύχει εάν θελήσει απλώς να διαχειριστεί τα πράγματα. Αντιθέτως, θα επιτύχει εάν πολεμήσει τη στρατηγική ρήξης με το μοντέλο ανάπτυξης που παρέλαβε και εάν διαμορφώσει ένα νέο σχέδιο για την οικονομία, την κοινωνία, τη χώρα. Εγώ υποστηρίζω το δεύτερο. Βεβαίως, με την απαραίτητη διευκρίνιση ότι στρατηγική ρήξης με ένα ολόκληρο σύστημα αντιλήψεων και ένα ολόκληρο οικοδόμημα δομών, συμφερόντων και αλληλεξαρτήσεων δεν σημαίνει σπάσιμο βιτρινών, ούτε επαναστατικές κορόνες. Στην παράδοση της Αριστεράς που εγώ βίωσα ούτε ο λαϊκισμός ούτε ο αριστερισμός έχουν θέση.

Τελικά, τι είναι ή τι πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ; Κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς ή κάτι άλλο;

Σε όλες τις ιστορικές στιγμές που η ελληνική Αριστερά μπόρεσε να συνδεθεί με την πλειοψηφία της κοινωνίας και να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο ήταν οι στιγμές που μπόρεσε να ταιριάξει το εθνικό και το ταξικό συμφέρον. Σήμερα είναι κατ’ εξοχήν μια στιγμή που αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό πρέπει να ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας με σύγχρονο τρόπο την Αριστερά χωρίς επίθετα και προσδιορισμούς.

Έπειτα από δυόμισι χρόνια στην κυβέρνηση, βλέπουμε τους περισσότερους από αυτούς που καλούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ να συμβιβαστεί να βρίσκονται σε πλήρη και οξύτατη αντιπαράθεση μαζί του…

Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να το συνειδητοποιεί, θα πετύχει μόνο ως δύναμη αλλαγής όλων όσα κληρονόμησε αναλαμβάνοντας την εξουσία. Αυτό, εκ των πραγμάτων, κάνει ευκολότερη τη σύγκρουσή του με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις από ό,τι τη συνεργασία. Βεβαίως, υπήρξαν και αχρείαστα λάθη χειρισμών, που συγκαλύπτουν αυτή την ουσία και διευκολύνουν όσους θέλουν να τον εμφανίσουν σαν ένα κόμμα ανερμάτιστο.

Πιστεύετε ότι μετά το τέλος της επιτροπείας η κυβερνητική συνεργασία με κάποιο κόμμα της Κεντροαριστεράς θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη δυναμική στον ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις;

Δίνω μεγάλη σημασία στον διάλογο με τα κόμματα των ιστορικών προοδευτικών χώρων και στην πολιτική συμμαχιών. Όμως, σήμερα, δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία στον διάλογο με τις κοινωνικές δυνάμεις που στην περίοδο της κρίσης δείχνουν τον διαφορετικό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα. Εάν μπορέσουν τα δύο να συνδυαστούν, προφανώς θα ήταν το άριστο. Νομίζω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την έκφραση αυτών των κοινωνικών δυνάμεων. Εάν πετύχει αυτόν τον στόχο, τότε, βεβαίως, θα πρέπει να ανοίξει και τη συζήτηση των πιθανών πολιτικών συμμαχιών.

Ωστόσο, βλέπουμε τα οργανωμένα σχήματα της Κεντροαριστεράς να κλιμακώνουν την πολεμική τους…

Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό από τη μεριά τους. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή η στάση πρέπει να επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοκρατία είναι ανταγωνιστικό πολίτευμα. Αυτό που τελικά κρίνει τα πράγματα όμως είναι ποιες κοινωνικές δυνάμεις εκφράζει ο καθένας και ποιος έχει να προτείνει ένα σχέδιο που να απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργεί ελπίδα.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ http://neaselida.news/politiki/stergios-pitsiorlas-sti-nea-selida-allo-kinonikos-elegchos-allo-kratos-trochopedi/)