Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Γνωστοποίηση δημοσίευσης προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων οι ακόλουθες Αποφάσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

  1. Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Αριθμ. Απόφασης: 1405/26.09.2017

ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ

  1. Μέτρο 3.1.8 «Υγεία & Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

Αριθμ. Απόφασης: 1406/26.09.2017

ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ

  1. Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και  υδατοκαλλιέργειας»

Αριθμ. Απόφασης: 1404/26.09.2017

ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ

  1. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Αριθμ. Απόφασης: 1403/26.09.2017

ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ

Οι άνω Αποφάσεις μπορούν να αναζητηθούν μέσω:

α) της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr, συνημμένες στο

σχετικό Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής,

β) στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr χρησιμοποιώντας τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ.

(ΠΗΓΗ : Δ.ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ http://mandras-eidyllias.gr/grafeio-typou/deltia-2017/gnostopoihsh-epix-program-thalassa-2014-2020/)

Κέντρο Κοινότητας αποκτά ο Δήμος Ασπροπύργου

Μετά τη Δομή Κοινωνικού Συσσιτίου, και Κοινωνικού Φαρμακείου, που εγκρίθηκε πρόσφατα, ο Δήμος Ασπροπύργου αποκτά και το απαραίτητο «Κέντρο Κοινότητας». Δηλαδή, καλύπτει με τη συγκεκριμένη δομή, το επιτελικό σκέλος των δομών παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, με το Κέντρο Κοινότητας διασφαλίζεται η υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των Πολιτών του Ασπρόπυργου, σε όλα τα Προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησης (ΟΑΕΕ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο σπίτι κ.λπ.).
Το «Κέντρο Κοινότητας», που θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποδοχής – ενημέρωσης και υποστήριξης των Πολιτών, θα συντονίζει τη συνεργασία υπηρεσιών και δομών, ώστε να διασφαλίζεται η στήριξη όλων των ωφελούμενων Δημοτών.
Το συνολικό κόστος της Πράξης είναι τάξεως 112.320,00 ευρώ και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Πηγή :