Η ΔΕΗ κατέβασε τους διακόπτες στη Χαλυβουργική – Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους

Κατέβασε τελικά χθες το βράδυ ο ΑΔΜΗΕ, μετά από εντολή της τους διακόπτες από το εργοστάσιο της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα εξαιτίας των δυσθεώρητων οφειλών ύψους 31 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον δε, ότι στο τέλος του μήνα εκπνέει και η παράταση που έχει δοθεί αντίστοιχα για την εξεύρεση λύσης και προς την Λάρκο, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο οφειλέτη της ΔΕΗ με χρέη περίπου 285 εκ. ευρώ. Το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες στην υπογραφή νέας σύμβασης με την Λάρκο, προτείνοντας μέτρα εξορθολογισμού του κόστους ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ξεκινήσει η αποπληρωμή των παλιών χρεών, που θεωρείται ένα εξαιρετικά δύσκολο όσο και αβέβαιο εγχείρημα.

Τα μεσάνυχτα ο διαχειριστής του συστήματος (ΑΔΜΗΕ) τράβηξε την πρίζα της Χαλυβουργικής, αφήνοντας μετέωρους περίπου 170 εργαζόμενους παραμονές Χριστουγέννων. Σε συνέντευξή του ωστόσο σε Κυριακάτικη εφημερίδα ο ιδιοκτήτης της Χαλυβουργικής κ. Κ. Αγγελόπουλος δήλωσε ωστόσο ότι συγκεντρώνει χρήματα για την καταβολή των μισθών του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου και του Δώρου των Χριστουγέννων. Επίσης, ο ίδιος στην συνέντευξή του εξήρε τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες και πως συμφωνεί με την άποψη ότι η Ελληνική αγορά «αντέχει» μία μόνο χαλυβουργία» εξαιτίας της ραγδαίας πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Χθες ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εμ. Παναγιωτάκης είπε ότι θα η Επιχείρηση θα διεκδικήσει νομικά τις οφειλές, εκτός όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές εάν μέσα στις επόμενες μέρες η Χαλυβουργική, εξοφλήσει ένα ικανοποιητικό μέρος των οφειλών και ρυθμίσει το υπόλοιπο των χρεών. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει νέο συμβόλαιο και τότε η ιστορική μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί ξανά στο ρεύμα και να λειτουργήσει.

(ΠΗΓΗ : https://www.documentonews.gr/article/h-deh-katebase-toys-diakoptes-sth-xalyboyrgikh-ti-tha-ginei-me-toys-ergazomenoys  )

ΟΑΕΔ: Τα «άγνωστα» επιδόματα όχι μόνο για ανέργους αλλά και για εργαζομένους

Επιδόματα, όχι μόνο για ανέργους αλλά και για εργαζομένους και για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Εκτός από το γενικώς γνωστό επίδομα ανεργίας, υπάρχουν πολλά άγνωστα ειδικά επιδόματα που χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, καθώς και σε άλλες κατηγορίες.

Τρία επιδόματα:

 • Το επίδομα μακροχρόνια ανέργων.
 • Το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας.
 • Επίδομα επίσχεσης εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης.

Για μακροχρόνια ανέργους

Επίδομα 200 ευρώ τον μήνα για έως και 12 μήνες δικαιούνται οι μακροχρόνια άνεργοι με 4 προϋποθέσεις:

 • Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.
 • Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις) και υποβάλλουν την αίτηση εντός 2 μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης. Προσοχή, δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.
 • Συμπλήρωση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρόνου ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και παραμονή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Με δύο ανήλικα

Για παράδειγμα, για δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή -με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης- του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του. (Παράδειγμα: Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2018, οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2016. Αντίστοιχα για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2019 οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2017). Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγησή του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος). Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Ο Οργανισμός εκτός από τους ανέργους, υπό προϋποθέσεις, ενισχύει και εργαζομένους. Τα ποσά και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση

Τρεις επιλογές

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός 2 μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά: αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, ηλεκτρονικά, μέσω του e-services και μέσω των ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση προς την υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρ-θρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:
 • ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ,
 • ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός 8 εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης,
 • ότι έλαβε γνώση πως μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής,
 • ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει,
 • ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία,
 • ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Το ειδικό βοήθημα είναι ίσο προς δεκατρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή 190 ευρώ

Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας

Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί έναν μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λπ.). Το ποσό είναι ίσο προς δεκατρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή 190 ευρώ.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι απαιτείται:

 • να παραμένουν άνεργοι επί έναν μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
 • το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47€ κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34€.
 • να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του δ/ντή της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία Παροχών του τόπου κατοικίας του, μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Τα δικαιολογητικά είναι:

 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
 • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 • ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
 • Επίδομα επίσχεσης εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας. Θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου της ανεργίας.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται του τριμήνου της ανεργίας.

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή το βασικό ποσό ανέρχεται στα 288 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 28,8 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος του νοικοκυριού. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Το οικογενειακό εισόδημα

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό (για το έτος 2016 το ποσό αυτό ανερχόταν σε 10.858,4€) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47€ κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 ανέρχεται στα 11.445,34 ευρώ και για το έτος 2019 θα διαμορφωθεί στα 11.738,81 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ. Tα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση είναι:

 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
 • Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.
 • Tα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι:
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: ΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας και δώρο Χριστουγέννων

(ΠΗΓΗ : https://neaselida.gr/oikonomia/oaed-ta-agnosta-epidomata-ochi-mono-gia-anergoys-alla-kai-gia-ergazomenoys/  )

Άμεση αύξηση στον κατώτατο από 586 σε πάνω από 800 ευρώ για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους

«Από τις 21 Αυγούστου 2018 με το τέλος του προγράμματος, μπορεί να ισχύει η διαδικασία επέκτασης, δηλαδή η υποχρεωτικότητα για τις κλαδικές ή άλλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αρκεί να τεκμηριώνεται με τεχνικό τρόπο το 50%+1, δηλαδή, τα μέρη που υπογράφουν την κλαδική σύμβαση εκπροσωπούν το 50% του κλάδου. Έχουμε ήδη σήμερα 27 κλαδικές συμβάσεις σε ισχύ, στις 21 Αυγούστου και 13 ομοιοεπαγγελματικές».

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» 105,5, ενώ τόνισε ότι, την Παρασκευή, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας η οποία αποφάσισε ότι θα θέσει σε διαδικασία υποχρεωτικής επέκτασης όλες αυτές τις κλαδικές συμβάσεις που είναι σε ισχύ, από τις 21 Αυγούστου και ξεκινάει η τεχνική επεξεργασία.

Παράλληλα, ο κ. Νεφελούδης υπογράμμισε τα εξής:

– Πρώτη ομάδα συμβάσεων που θα πάει σε διαδικασία επέκτασης είναι αυτή που αφορά τα ξενοδοχεία. Τα στοιχεία έχουν δοθεί από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τελειώνει η σύγκριση των στοιχείων με αυτά της ΕΡΓΑΝΗΣ, για να πιστοποιηθεί το 50%+1.

– Δεύτερη είναι οι τράπεζες, η κλαδική σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων. Η ιδιομορφία εκεί είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία εργοδοτική οργάνωση και η κλαδική είναι υπογεγραμμένη με τις τράπεζες. Κατά συνέπεια, ο νόμος τεκμηριώνει το 70% περίπου της συμμετοχής εργαζομένων στην κλαδική, που πλέον θα ισχύει για όλους.

– Τέλος, υπάρχουν τέσσερις συμβάσεις κλαδικού χαρακτήρα για ναυτιλιακές εταιρείες, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες (όχι ναυτικοί), που αφορούν περίπου το 85% του κλάδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν ζητηθεί τα στοιχεία από τις ναυτιλιακές, αναμένονται έως αύριο, οπότε η επέκταση σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας ανέφερε πως «σε έναν κλάδο μπορεί να εκπροσωπείται στην κλαδική το 50%-60% των εργαζομένων, όλοι οι υπόλοιποι είναι απροστάτευτοι πλήρως από επιχειρησιακές συμβάσεις με ενώσεις προσώπων και άλλα μορφώματα που εφευρέθηκαν την περίοδο των μνημονίων επί ΝΔ-ΠΑΣΟΚ».

«Αυτοί είναι στα 586 ευρώ, ενώ οι κλαδικές είναι πάνω από 800 ευρώ», συμλήρωσε ο κ. Νεφελούδης. «Πλέον, σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, την επόμενη της απόφασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και μετά την επικύρωση από την υπουργό Εργασίας, είναι υποχρεωμένοι εργοδότες με αυτού του τύπου τις επιχειρησιακές συμβάσεις να προβούν σε αυξήσεις σε αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους» είπε χαρακτηριστικά.

(ΠΗΓΗ : http://www.koutipandoras.gr/article/nefeloydhs-amesh-ayhsh-ston-katwtato-apo-586-se-panw-apo-800-eyrw-gia-dekades-xiliades-ergazomenoys  )

Νεφελούδης: Ιστορική μέρα για τους εργαζόμενους η πρώτη συνεδρίαση του ΑΣΕ για την επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ

Ιστορική μέρα για τους εργαζόμενους, χαρακτηρίζει την Παρασκευή 24 Αυγούστου, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Νεφελούδης.

Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αναφέρει ότι «έγινε ΣΗΜΕΡΑ η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) με μοναδικό θέμα την επέκταση όσων κλαδικών ΣΣΕ είναι σε ισχύ στις 22.8.2018. Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση του προέδρου και μπήκαν μπροστά όλες οι τεχνικές διαδικασίες για την εφαρμογή. Επόμενη συνεδρίαση του ΑΣΕ την άλλη Παρασκευή όπου θα ανακοινωθούν οι πρώτες επεκτάσεις κλαδικών».

«ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ……………», καταλήγει η ανάρτηση.

Πολάκης: «Επιστήμονα του καρναβαλιού και της χολέρας μην ξεφτυλίζεις τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία»

Σφοδρότατη επίθεση στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό εξαπολύει μέσω του λογαριασμού του στο facebook ο Παύλος Πολάκης. Αφορμή στάθηκε μια ακόμη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, της οποία ηγείται ο Μιχάλης Γιαννακός, σύμφωνα με την οποία το υπουργείο Υγείας παίζει «κρυφτούλι» με τους βαριά τραυματισμένους από τη φονική πυρκαγιά της ανατολικής Αττικής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κατηγορεί ανοικτά τον Μιχάλη Γιαννακό ότι προσπαθεί να δώσει επιστημονικοφανή βαρύτητα στις λυσσώδεις, όπως τις χαρακτηρίζει, αντικυβερνητικές συνδικαλιστικές ανακοινώσεις του και τον καλεί να μην ξεφτυλίζει με τους ισχυρισμούς του, αυτό που υποτίθεται πως εκπροσωπεί, δηλαδή τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, λέγοντας πως η κυβέρνηση κρύβει ασθενείς και τη βαρύτητα της κατάστασής τους.

«Προς πρόεδρο ΠΟΕΔΗΝ, ΔΕ βοηθό-νοσηλευτή στο Δρομοκαΐτειο και εσχάτως “καθηγητή” εντατικής θεραπείας στα ΜΜΕ: Άνοιξε κανα βιβλίο εντατικής (πχ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Χ.Ρουσσος ή CURRENT THERAPY OF TRAYMA AND SURGICAL CRITICAL CARE, Juan Asensio) την επόμενη φορά που θα θελήσεις να δώσεις “επιστημονικοφανη” βαρύτητα στις λυσσώδεις, αντικυβερνητικές και μόνο ,συνδικαλιστικές σου ανακοινώσεις!

ΑΝΟΙΞΕ και ΔΙΑΒΑΣΕ για τη φυσική ιστορία των εγκαυματιων (τι σου λέω τώρα..) και μέσα απο ποιους μηχανισμούς και συστηματικές επιπλοκες, οι ασθενείς αυτοί επιβαρύνονται και μετα την πρώτη εβδομάδα νοσηλείας τους ,απαιτώντας τότε νοσηλεία σε ΜΕΘ… και μην ΞΕΦΤΥΛΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΣ (τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία) ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ κρύβει ασθενείς και τη βαρύτητα τους! Άιντε, γιατι και μόνο που σε τρολλαρω ,αξία που δεν έχεις σου δίνω ,συνδικαλιστή της πλακας και “επιστήμονα” του καρναβαλιού και της χολέρας!», γράφει χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

(ΠΗΓΗ :   http://www.koutipandoras.gr/article/polakhs-episthmona-toy-karnabalioy-kai-ths-xoleras-mhn-eftylizeis-toys-ergazomenoys-sta-dhmosia-nosokomeia  )

Τα βάζει τώρα με τους εργαζόμενους το «καθεστώς» του Γηροκομείου

Με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατηθούν στη διοίκηση του Γηροκομείου εκείνοι που το οδήγησαν σε πλήρη αφανισμό, με τους βασικούς υπόδικους πρωταγωνιστές να επηρεάζουν καθοριστικά αρκετά μέλη των προσωρινών διοικήσεων, να τα βάζουν με τους εργαζόμενους και να εφαρμόζουν αυταρχικές μεθόδους με επίδικο τη διαχείριση της μεγάλης περιουσίας του κοινωφελούς ιδρύματος.

Στο μεταξύ η κατάσταση είναι ξανά οριακή, με πρώτο θύμα φυσικά τους γέροντες αλλά και τις προσπάθειες μιας αληθινής εξυγίανσης. Ο πρόσφατος διορισμός της πολλοστής στη σειρά προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο, ενώ συμπεριέλαβε πρόσωπα «εγγύηση», όπως τον πρώην ΓΕΔΔ Λ. Ρακιντζή, δεν οδήγησε στην εξομάλυνση. Αντίθετα!

Μόλις χθες ο προσωρινός πρόεδρος Ζ. Κολιός, η προϊσταμένη της Ν. Υπηρεσίας και ο διευθυντής (συγγενής και μέλος του παλαιού καθεστώτος διοίκησης) βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσουν μήνυση στο προσωπικό που έχει προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, θέλοντας έτσι να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για τις συνθήκες που επικρατούν στο ίδρυμα.

Σημειώνεται εδώ ότι οι εργαζόμενοι, απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, είχαν αρχίσει με πολλές προσπάθειες της προηγούμενης προσωρινής διοίκησης να εξοφλούνται σταδιακά, οι τρέχουσες υποχρεώσεις να εξυπηρετούνται, ενώ οι γέροντες είχαν πλέον το φαγητό τους, ζεστασιά και τις απαραίτητες στοιχειώδεις φροντίδες.

Αφού απορρίφθηκε η απόφαση μελών του σωματείου που πρόσκεινται στο παλαιό καθεστώς να πετάξουν έξω τα εκατοντάδες μέλη πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους στην πιο δύσκολη στιγμή του ιδρύματος, παραμένει αμφίβολο αν η πλειοψηφία της νέας προσωρινής διοίκησης έχει πράγματι πρόθεση να οδηγήσει ομαλά το ίδρυμα σε αρχαιρεσίες.

Ηδη με τις καθυστερήσεις, σκόπιμες ή μη, στην ομαλή λειτουργία χάθηκαν από την τράπεζα 30.000 ευρώ που προορίζονταν για μισθοδοσία των εργαζομένων.

Ο διευθυντής Δ. Κεραμίδας με επιστολή του (30/7) ζήτησε από τον Ζ. Κολιό να συγκαλέσει Δ.Σ. προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις καθότι -όπως σημειώνει- το ίδρυμα λειτουργεί μόνο με δύο νοσηλεύτριες και τους εθελοντές που ταΐζουν τους ηλικιωμένους.

«Σε περίπτωση που δεν συνεδριάσει το Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας και δεν λάβει αποφάσεις δεν μπορώ να εγγυηθώ για την, έστω προβληματική, λειτουργία του Γηροκομείου και αύριο το πρωί, που αυτή ούτως ή άλλως δεν είναι σύννομη κατά τον παρόντα χρόνο, από σήμερα, όμως, με την αδυναμία των 2 μοναδικών βοηθών νοσηλευτριών που παρέχουν υπηρεσίες νοσηλευτικές να συνεχίσουν, σας τονίζω ότι οι ηλικιωμένοι ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ και εσείς πρέπει να προβείτε σε πράξεις αποτροπής του κινδύνου αυτού».

Ηλικιωμένος

Ακολούθησε ανάλογη επιστολή του προέδρου Ζ. Κολιού με παραινέσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. να παρευρεθούν σε νέα συνεδρίαση (η προηγούμενη δεν έγινε λόγω μη απαρτίας) με ημερήσια διάταξη που ανάμεσα στα άλλα φλέγοντα (!) θέματα είχε το θέμα «Εξώδικη Διαμαρτυρία – Πρόσκληση και δήλωση Δικηγόρου κας Τσώλη β) Συνεργασία με Εξωτερικούς Δικηγόρους και Αναρτήσεις στο Διαδίκτυο εργαζόμενης προσβλητικές (!) για τον Πρόεδρο του Δ.Σ.» και προσλήψεις εργαζομένων!

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι αναρτήσεις στις οποίες αναφέρεται ο κ. Κολιός σοκάρουν με τα όσα απειλητικά γράφει ο ίδιος απευθυνόμενος στην υπάλληλο παρά με την απλή παρατήρηση της απλήρωτης τραπεζοκαθαρίστριας των 600€.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπόδικος για κακουργήματα και έκπτωτος κ. Μπούμπας έχει πολύωρες συναντήσεις με τον προσωρινό πρόεδρο Ζ. Κολιό εντός του ιδρύματος.

Με διαφωτιστικές επιστολές και σε αυστηρό ύφος ο έμπειρος πρώην ΓΕΔΔ και νυν αντιπρόεδρος, Λ. Ρακιντζής, αλλά και ένα ακόμα μέλος του Δ.Σ. ζητούν να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα που έχουν αποφασιστεί, να τους δοθούν αναλυτικά στοιχεία (θυμίζουμε εδώ τα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν προκύψει από όλα τα πορίσματα σχετικά με τη διαχείριση κληροδοτημάτων και ακινήτων αλλά και την είσπραξη ενοικίων χωρίς παραστατικά κ.λπ.) και να εκπληρώσει η προσωρινή διοίκηση τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν.

Μέχρι και σήμερα ωστόσο απάντηση δεν έχει δοθεί.

Επιστολή Λ. Ρακιντζή (31.7.2018)
Λ. Ρακιντζής EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Κύριε Κεραμίδα,

Οι επικίνδυνες καταστάσεις της ελλείψεως νοσηλευτών με συνέπεια την εγκατάλειψη των τροφίμων και διακοπή της τροφοδοσίας, που αναφέρεται στη δραματική σας έκκληση, είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας της διοικήσεως του γηροκομείου και όχι του Δ.Σ., να προβεί στην έγκαιρη νομιμοποίηση των οργάνων του γηροκομείου στην τράπεζα ώστε να εξασφαλισθεί η ανάληψη χρημάτων και η μερική έστω πληρωμή των εργαζομένων, ώστε να μην προβούν στη νόμιμη επίσχεση εργασίας, που προκάλεσε τα παραπάνω προβλήματα.

Η μόνη λοιπόν λύση είναι να βρεθούν χρήματα, να πληρωθούν έστω και μερικά οι εργαζόμενοι και όχι προνομιακά οι προσκείμενοι στη διοίκηση και να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Ολες οι άλλες προτεινόμενες λύσεις είναι μη νόμιμες, μη εφαρμόσιμες και μπορεί εκ του πονηρού, για να συναινέσει το Δ.Σ. στα θέματα που τέθηκαν, που ούτε τακτική διοίκηση, πόσο μάλλον η προσωρινή μπορεί να τα εφαρμόσει. Η λύση να προσληφθούν νοσηλευτές δεν είναι σωστή γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι νέοι νοσηλευτές, ούτε είναι νόμιμο να δημιουργήσουμε απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και να μην εξυπηρετεί το ταμείο νοσηλεύτρια (σ.σ. την έχει ορίσει ο Ζ. Κολιός δεδομένης της αντιδικίας του με τη λογίστρια) όταν στο δυναμικό της η ΕΕΑ έχει άτομο με ειδικότητα β. λογιστή και διοικητικούς υπαλλήλους που μπορούν να αποσπαστούν.

Στο τελευταίο Δ.Σ. συζητήθηκε η συγχώνευση δύο περιπτέρων, που θα επιλύσει προσωρινά το πρόβλημα, για δε τη τροφοδοσία η χρησιμοποίηση catering με ελαχίστη δαπάνη, που μπορεί άνετα να εξευρεθεί. Απορώ γιατί δεν εφαρμόσατε τις λύσεις αυτές που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εχω επίσης την απορία και εάν μπορείτε απαντήσετέ μου, πώς οι προηγούμενες διοικήσεις, μέχρι πριν από δύο μήνες, εύρισκαν χρήματα και πλήρωναν έστω μερικά τους εργαζομένους, πέραν των άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων.

Επίσης παρακαλώ να μου γνωρίσετε, εάν το γηροκομείο έχει νομιμοποιηθεί στην τράπεζα και πότε αυτό έγινε, όπως και τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί, σαν διευθυντής των υπηρεσιών, για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών που ανέρχονται σε εκατομμύρια.

Προτείνω, όπως εσείς και η νομική σύμβουλος με τη μεγάλη σας πείρα υποβάλλετε εγγράφως λύσεις για τα παραπάνω προβλήματα. Περιμένω τις απαντήσεις σας.

Επιστολή Χρ. Καλλιαντέρη (1/8/2018)

Κύριε Κεραμίδα,

[…] Τα αναφερόμενα θέματα ήσαν γνωστά τόσο στον πρόεδρο του Δ.Σ. όσο και στα μέλη (συνεδρίαση 18.7.18) όπου συζητήθηκαν, αλλά δεν έγινε ψηφοφορία για λήψη απόφασης.

Επίσης σας είναι γνωστή η εισήγηση της επιτροπής που ορίστηκε από το Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία (του ιδρύματος) τη θερινή περίοδο λόγω της επίσχεσης εργασίας και αδειών προσωπικού, διότι συμμετείχατε όπως εγώ και ο πρόεδρος των εργαζομένων και ομόφωνα συμφωνήσαμε και εισηγηθήκαμε την αποδοχή εργασίας εθελοντών άνευ περιορισμού του αριθμού τους και τη μεταφορά μικρού αριθμού τροφίμων από το σημερινό κτίριο σε άλλο επίσης με μικρό αριθμό τροφίμων προς εξοικονόμηση προσωπικού κ.λπ.

Επομένως αφού διαπιστώνετε δυσλειτουργία τι σας εμποδίζει να λάβετε αυτά τα άμεσα ενδεικνυόμενα μέτρα προς μετριασμό του όλου προβλήματος και αντ’ αυτού αφήνετε να δημιουργηθεί πρόβλημα; […] Κατά την άποψή μου και τη διοικητική μου εμπειρία (διοικητής νοσοκομείου, γενικός διευθυντής ΙΚΑ, διευθυντής νοσοκομείου) θα έπρεπε αφού τα διαπιστώσατε να προβείτε στη λήψη των προτεινόμενων μέτρων […]

Προκειμένου ως μέλος του Δ.Σ. να έχω βέβαιη και αντικειμενική άποψη επί αυτών των θεμάτων παρακαλώ να μου χορηγήσετε α) αναλυτική κατάσταση τροφίμων, τα μηνιαία συμφωνηθέντα τροφεία, τις οφειλές ενός εκάστου και περιληπτικά ενέργειες είσπραξής τους β) αναλυτική κατάσταση ενοικιαστών, το μηνιαίο μίσθωμα, τυχόν οφειλές τους και περιληπτικά μέτρα αν έχουν ληφθεί ή ασκηθεί κατ’ αυτών, διότι τα θύματα των μακροχρόνιων παραλείψεων αυτή τη στιγμή είναι οι απλήρωτοι επί τετραετία εργαζόμενοι και θα πρέπει άμεσα να εξευρεθούν χρήματα έστω για έναντι πληρωμή τους και όχι να τους μετακυλούμε το όλο πρόβλημα ή να τους δαιμονοποιούμε διότι αν και απλήρωτοι ουδέποτε επί σειρά ετών μέχρι και σήμερα σταμάτησαν να προσφέρουν την εργασία τους ώστε πρέπει να τους εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας […]».

Τόσο καθαρά και ξάστερα αναδεικνύεται εδώ η έκδηλη προσπάθεια του καθεστώτος Μπούμπα και των «επιγόνων» τους να μη χάσουν τα μεγάλα προνόμια της διαχρονικής κυριαρχίας τους στο ίδρυμα.

(ΠΗΓΗ : http://www.efsyn.gr/arthro/ta-vazei-tora-me-toys-ergazomenoys-kathestos-toy-girokomeioy  )

Συνάντηση Πιτσιόρλα με εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας

Στη συνολική αναμόρφωση και ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στοχεύει η κυβέρνηση, επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας συνομιλώντας με τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο του υπουργείου στην οδό Καραγεώργη Σερβίας ζητώντας λύση στα προβλήματα του ναυπηγείου.

Ο υφυπουργός, αν και υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού με εκπροσώπους των εργαζομένων, κατέβηκε από το γραφείο του και συνομίλησε με τους συγκεντρωμένους επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Οικονομίας βρίσκεται σε συνεργασία με του υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα με τον αναπληρωτή υπουργό Φώτη Κουβέλη και με το Πολεμικό Ναυτικό ώστε να βρεθεί λύση για τα ναυπηγεία.

Οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας εδώ και καιρό ανησυχούν για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πυραυλακάτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μια δυναμική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις και καταβάλλονται προσπάθειες να οικοδομηθεί εξαρχής ένας ανταγωνιστικός ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας.

(ΠΗΓΗ : https://www.thriassio.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8c%cf%81%ce%bb%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82/  )

Δέσμευση απέναντι στους εργαζομένους

Περισσότεροι από 32 εκατομμύρια τουρίστες αναμένεται να περάσουν ολόκληρες ή ένα τμήμα από τις διακοπές τους στην Ελλάδα | Dreamstime

Ένας από τους τομείς που έχουν κάνει εντυπωσιακά άλματα τα τελευταία χρόνια είναι ο τουρισμός. Το 2016 επισκέφτηκαν τη χώρα μας 28 εκατομμύρια άνθρωποι, πέρυσι 30 εκατομμύρια και φέτος περισσότεροι από 32 εκατομμύρια τουρίστες αναμένεται να περάσουν ολόκληρες ή ένα τμήμα από τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Αρκεί να δει κανείς πως οι άμεσες εισπράξεις αγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ και συμβάλλουν στο 10,3% του ΑΕΠ, ενώ την περασμένη χρονιά ο τουριστικός τομέας κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Η αλήθεια είναι πως σε αυτή την τουριστική «έκρηξη» βοήθησαν και οι διεθνείς εξελίξεις, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που έπαψαν να επενδύουν στο τρίπτυχο «χωριάτικη σαλάτα, συρτάκι και θάλασσα» και αντιμετώπισαν το θέμα με σοβαρότητα.

Ωστόσο, πολλά είναι εκείνα που μπορούν να γίνουν ακόμα ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να γίνει περισσότερο ελκυστικό, καθώς οι συγκυρίες δεν θα είναι πάντα ευνοϊκές. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα του τουρισμού, ενώ συνεχάρη τους επενδυτές που ασχολούνται με αυτόν, αφού δεν εγκατέλειψαν την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια και επέμεναν να προσφέρουν στη χώρα.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως οι περισσότεροι δεν έφυγαν επειδή ο τουρισμός είναι σταθερή αξία και πουλάει πάντα. Προσδοκούσαν κέρδη, μικρά ή μεγάλα, και σίγουρα δεν αφήνεις «μαγαζί γωνία», όπως είναι η Ελλάδα, για να επενδύσεις αλλού τουριστικά.

Εξίσου βέβαιο είναι επίσης πως στα χρόνια της κρίσης που διανύουμε, αλλά και πριν από αυτά, σημειώθηκαν αρκετά κρούσματα εργασιακής αυθαιρεσίας και εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Ανασφάλιστη εργασία, 12ωρες βάρδιες χωρίς ρεπό και μισθοί που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική δουλειά των εργαζομένων. Ας θυμηθούμε επίσης πως κάποιοι εργαζόμενοι πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτές τις πρακτικές.

Συνεπώς, η χθεσινή, εκτενής αναφορά του πρωθυπουργού στους εργαζομένους αυτού του κλάδου οφείλει να αποτελέσει δέσμευση άνευ όρων απέναντί τους. Μια δέσμευση που θα περιλαμβάνει εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των ωραρίων, για την ασφάλιση των εργαζομένων και για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ελεγχοι συνεχείς και κυρώσεις που οφείλουν να είναι αυστηρές απέναντι στην παραμικρή παρανομία.

(ΠΗΓΗ : http://www.efsyn.gr/arthro/desmeysi-apenanti-stoys-ergazomenoys  )

Καναδάς: Γιατροί ζητούν να μην αυξηθούν οι μισθοί τους

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, περίπου 740 γιατροί και φοιτητές ιατρικής υπέγραψαν διαδικτυακό αίτημα ζητώντας να ακυρωθεί η προβλεπόμενη αύξηση των μισθών τους.

 Διαδικτυακή εκστρατεία κατά… της αύξησης των μισθών τους διοργανώνουν εκατοντάδες γιατροί στο Κεμπέκ του Καναδά, εκτιμώντας πως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν για την ενίσχυση του κλάδου των νοσηλευτών, καθώς και άλλων εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, περίπου 740 γιατροί και φοιτητές ιατρικής υπέγραψαν διαδικτυακό αίτημα ζητώντας να ακυρωθεί η προβλεπόμενη αύξηση των μισθών τους.

Αν και, κατά το δημοσίευμα, εκτιμάται πως κρύβονται και πολιτικοί λόγοι πίσω από αυτήν τη διαδικτυακή εκστρατεία, οι γιατροί προβάλλουν ως κύριο αίτημα την ανάγκη να διατεθούν κονδύλια προκειμένου να προσληφθούν νοσηλευτές, οι οποίοι συχνά καλούνται να κάνουν υπερωρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Παράλληλα, οι γιατροί ζητούν να ενισχυθούν και άλλοι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με μειώσεις μισθών.

Σύμφωνα με εκτίμηση των αρχών του Καναδά και όπως αναφέρουν οι New York Times, τα εισοδήματα των γιατρών στο Κεμπέκ εξαρτώνται από τις ώρες που εργάζονται και ανέρχονται ετησίως -κατά μέσο όρο- σε 315.000 δολάρια ΗΠΑ (περίπου 255.000 ευρώ), μετά από σειρά αυξήσεων την τελευταία δεκαετία.

(ΠΗΓΗ : http://www.naftemporiki.gr/story/1329472)