Παραδόθηκε άλλος ένας τομέας υδρεύσεως της πόλης των Μεγάρων

Παραδόθηκε άλλος ένας τομέας υδρεύσεως της πόλης των Μεγάρων

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, γνωστοποιείται ότι έχει ολοκληρωθεί ακόμη ένας τομέας του νέου δικτύου ύδρευσης, που βρίσκεται βόρια και δυτικά της πόλεως των Μεγάρων.

Ο τομέας αυτός βρίσκεται εντός των ακόλουθων οδών:

Σιθνίδων – Μπούσκου (μόνο η ανατολική πλευρά του δρόμου) – Ευπαλίνου – Έξω Βρύση – Λεωφ. Αλεποχωρίου – Σωτήρος (μόνο η δυτική πλευρά).

Οι κάτοικοι πρέπει να καλέσουν υδραυλικό της επιλογής τους και να συνδέσουν την οικία τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί στις 30/5/2018, οπότε θα διακοπεί η υδροδότηση μέσω του παλαιού Δικτύου, άνευ άλλης ειδοποίησης.

Για πληροφορίες καλέστε στην Τεχνική Υπηρεσία Τηλ: 22960 81034 κ. Μουρελάτου Αικατερίνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(ΠΗΓΗ : https://www.dytikeattiki.gr/dytiki_attiki/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%cf%8c%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1%cf%82-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5/ )

Μέγαρα και Φυλή μπροστά, έλλειμμα για το κέντρο του Θριάσιου πεδίου

Σε παλαιότερη έρευνά μας για τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Αττική, είχαμε αναδείξει τον κομβικό ρόλο του τότε Δήμου Άνω Λιοσίων στην υπερσυγκέντρωση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων (ΚΠΣ 2000-2006) στο χωρικό επίπεδο της Δυτικής Αττικής και είχαμε συσχετίσει αυτό το εύρημα με μεταβλητές, όπως η ύπαρξη και λειτουργία του ΧΥΤΑ και  η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών του σεισμού του 1999. Περαιτέρω, είχαμε εντοπίσει  το παράδοξο της υποχρηματοδότησης των Δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας που όχι μόνο επηρεάζονταν αρνητικά από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν και τις εξόχως αρνητικές συνέπειες εκτεταμένων οχλουσών δραστηριοτήτων, όπως τα διυλιστήρια και οι ρυπογόνες βιομηχανίες (βλ. http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/19/3/1353.pdf).

Την περίοδο 2000-2006, οι Δήμοι Άνω Λιοσίων, Φυλής και Βιλίων ήταν οι μόνοι που απολάμβαναν θετικού δείκτη εύνοιας/επίδοσης, αφού η χρηματοδοτική βαρύτητά τους (σύνολο χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ για έργα ως % της συνολικής χρηματοδότησης της Δυτικής Αττικής) ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πληθυσμιακή τους βαρύτητα (πληθυσμός ως % του συνολικού πληθυσμού της Δυτικής Αττικής). Αντιθέτως, οι Δήμοι Μεγάρων και Ασπροπύργου χαρακτηρίζονταν από υποχρηματοδότηση με δείκτη εύνοιας/επίδοσης 72,3% και 45,6% αντίστοιχα, ενώ ο Δήμος Ελευσίνας συγκέντρωνε μόλις το 17% των πόρων που θα αντιστοιχούσαν στην πληθυσμιακή τους βαρύτητα. Τα ανωτέρω στοιχεία έδειχναν ότι η ανατολική πλευρά του Θριάσιου Πεδίου (Άνω Λιόσια- Φυλή) συγκέντρωνε τη συντριπτική πλειοψηφία των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, η Μεγαρίδα προσπαθούσε να αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό αυτή την τάση και η κεντρική περιοχή του Θριασίου (Ελευσίνα και Ασπρόπυργος) παρέμενε πραγματικά εκτός σημαντικής στήριξης την  προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τα στοιχεία (ποσοτικά- χρηματοοικονομικά) για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ) και μπορούμε με συστηματικό τρόπο να ερευνήσουμε τυχόν διατήρηση ή ανατροπή της τάσης της περιόδου 2000-2006 στη Δυτική Αττική και ειδικότερα στους Δήμους της στη βάση τριών κριτηρίων: α) Τον αριθμό έργων που συγκέντρωσε κάθε Δήμος, β) Τις δαπάνες (ευρώ) ανά μόνιμο κάτοικό τους και γ) Την επίδοση/ εύνοια, δηλ. το λόγο χρηματοδοτικής βαρύτητας προς πληθυσμιακής βαρύτητας στο χωρικό επίπεδο της Δυτικής Αττικής (δηλ. πόσα ευρώ δαπανήθηκαν παραπάνω από αυτό που αναλογούσε με καθαρά πληθυσμιακά κριτήρια). Η ανάλυση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των μεταβολών που επέφερε ο Καλλικράτης στη συγκρότηση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σε επίπεδο λοιπόν Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ο νυν Δήμος Φυλής (Φυλή, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι) συγκέντρωσε 19 σε σύνολο 40 συγχρηματοδοτούμενων έργων για όλη την Δυτική Αττική, ποσοστό 40% (βλ. και Διάγραμμα 1), ακολουθούμενος από τον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας (Μάνδρα, Βίλλια, Ερυθρές) με το 23% των έργων και τα Μέγαρα (Μέγαρα, Νέα Πέραμος) με το 19% των έργων. Οι Δήμοι Ελευσίνας (Ελευσίνα, Μαγούλα) και Ασπροπύργου παρέμειναν σε μειονεκτικότερη συγκριτικά θέση συγκεντρώνοντας το 12% και 6% των έργων της Δυτικής Αττικής αντιστοίχως. Σε σχέση με την περίοδο 2000-2006 (3ο ΚΠΣ), η περιοχή της Φυλής έχει οριακά βελτιώσει τη θέση της (συγκέντρωνε τότε το 38% των έργων της Δυτικής Αττικής), η Ελευσίνα και τα Μέγαρα χαρακτηρίζονται από σταθερότητα ενώ Ασπρόπυργος και Μάνδρα- Ειδυλλία καταγράφουν σημαντική μείωση στο συνολικό αριθμό έργων.

Με κριτήριο τις δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων πόρων, ο Δήμος Μεγαρέων συγκέντρωσε 905 ευρώ ανά μόνιμο κάτοικο ακολουθούμενος από τον Δήμο Φυλής με 733 ευρώ. Ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση με 527 ευρώ, ενώ τα χαμηλότερα ποσά καταγράφονται στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας με 180 και 141 ευρώ αντιστοίχως (βλ. και Διάγραμμα 2 & Χάρτη 1).

Σε σχέση με την περίοδο 2000-2006 (3ο ΚΠΣ), καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο Δήμος Μεγαρέων έκανε ένα πραγματικό άλμα από τα 77 ευρώ ανά μόνιμο κάτοικο (2000-2006) στα 905 ευρώ την περίοδο 2007-2013. Ο Δήμος Φυλής μπορεί να διατηρεί μεν την δεύτερη υψηλότερη θέση, ωστόσο καταγράφει πολύ μεγάλη μείωση σε σχέση με τα 2537 ευρώ ανά μόνιμο κάτοικο που συγκέντρωσε την περίοδο 2000-2006. Οι λοιποί Δήμοι εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σχεδόν διπλάσιες και για τις τρείς περιοχές.

Χάρτης 1.

Δαπάνες ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Δυτική Αττική ανά Δήμο

Με κριτήριο την επίδοση/εύνοια, δηλ. το λόγο χρηματοδοτικής βαρύτητας ως προς την πληθυσμιακή βαρύτητα στο χωρικό επίπεδο της Δυτικής Αττικής, ο Δήμος Μεγαρέωνκατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στην περιοχή με δείκτη 169 (δηλαδή απέσπασε 169% των συγχρηματοδοτούμενων πόρων που θα αντιστοιχούσε στην πληθυσμιακή βαρύτητά του), ακολουθούμενος από τον Δήμο Φυλής με 136,9. Ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση με δείκτη 98,3 ενώ οι χαμηλότεροι δείκτες καταγράφονται στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας με 33,6 και 26,3 αντιστοίχως (βλ. Διάγραμμα 3 και Χάρτη 2).

Σε σχέση με την περίοδο 2000-2006 (3ο ΚΠΣ), καταγράφονται επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο Δήμος Μεγαρέων χαρακτηρίζεται από εκτίναξη της επίδοσής του σε σχέση με το 10 της περιόδου 2000-2006, ο Δήμος Φυλής υποχώρησε σχεδόν κατά 60%  ενώ οι περιοχές των Δήμων Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου και Ελευσίνας διπλασίασαν ή και τριπλασίασαν τις σχετικές επιδόσεις τους.

Χάρτης 2.

Δείκτης εύνοιας/ επίδοσης  ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Δυτική Αττική ανά Δήμο

Καταληκτικά, θα λέγαμε ότι – εκτός των ανωτέρω διαφοροποιήσεων ανά περιοχή- η Δυτική Αττική κατά την περίοδο 2007-2013 έχει ένα πιο ισορροπημένο χάρτη συγχρηματοδοτούμενων πόρων αφού η Μεγαρίδα ενισχύθηκε σημαντικά έναντι του μονοπολικού χαρακτήρα της περιόδου 2000-2006 που χαρακτηριζόταν από την εξαιρετική βαρύτητα του τότε Δήμου Άνω Λιοσίων. Ωστόσο, παραμένει η εξαιρετικά αρνητική θέση του κεντρικού τομέα του Θριασίου πεδίου. Οι περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του μόνιμου πληθυσμού της Δυτικής Αττικής, χαρακτηρίζονται από σημαντικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα αλλά και εξαιρετικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιβαρύνσεις (πχ., βαριά βιομηχανία, υπερτοπικά δίκτυα μεταφορών, αεροδρόμιο, διυλιστήρια) και αντιμετωπίζουν οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα, συγκεντρώνουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό συγχρηματοδοτούμενων πόρων συγκριτικά με αυτό που θα δικαιολογούσε και θα απαιτούσε η πληθυσμιακή βαρύτητά τους στη Δυτική Αττική, η ανάγκη ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους αλλά και η αξίωση αντισταθμίσματος για τις περιβαλλοντικές, υγειονομικές και κοινωνικές πληγές τους.

Η Δυτική Αττική, παρά την ενίσχυση της Μεγαρίδας, συνεχίζει να έχει πολλές και βαθιές ανοικτές πληγές στο Θριάσιο πεδίο (από τον ΧΥΤΑ μέχρι τις λοιπές οχλούσες δραστηριότητες, το χωροταξικό χάος, τις ελλείψεις υποδομών, τους θύλακες εξαιρετικής φτώχειας και αποκλεισμού κ.ά.). Η αντιμετώπιση των πληγών αυτών απαιτεί ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, ιδιαίτερα της χωρικής Αντιπεριφέρειας και την κατάρτιση ενός ειδικού οικονομικού και κοινωνικού αναπτυξιακού προγράμματος για την περιοχή στα πρότυπα των αντίστοιχων για περιοχές της χώρας με ειδικά προβλήματα και ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική σε επίπεδο περιφερειακό, εθνικό, ακόμα και ευρύτερα ευρωπαϊκό. Η ιδιαίτερη στάθμιση της χωματερής φαίνεται ότι δεν «εγκλώβισε» μόνο την περιοχή του νυν Δήμου Φυλής σε έλλειψη διαφοροποίησης του παραγωγικού προτύπου του αλλά συνέβαλε δευτερογενώς και στη γενικότερη «αφαίμαξη» σημαντικών πόρων από το λοιπό Θριάσιο πεδίο, πόρων αναγκαίων για την κάλυψη των ελλειμμάτων υποδομών και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάταξής του.

Με αυτή τη σκέψη κατά νου, θα λέγαμε ότι η προγραμματική περίοδος 2014-2020 πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση πόρων για την Δυτική Αττική προς την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, το κλείσιμο της χωματερής, την αποκατάσταση και μεταφροντίδα όλων των ανοικτών πληγών στο Θριάσιο πεδίο, η βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

(ΠΗΓΗ : http://www.insider.gr/apopseis/vlogs/80711/megara-kai-fyli-mprosta-elleimma-gia-kentro-toy-thriasioy-pedioy)

Μέγαρα: Εκδήλωση για την οδική ασφάλεια από την My Grand Road και την Hyundai

Εκδήλωση για την οδική ασφάλεια διοργάνωσε στα Μέγαρα ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός My Grand Road σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και την εταιρεία Hyundai – Ελλάς στο ΚΤΕΟ Δυτικής Αττικής την Πέμπτη 9 Μαρτίου.

Συμμετείχαν 120 μαθητές τεχνικής εκπαίδευσης από τα Μέγαρα οι οποίοι παρακολούθησαν έναν ολοκληρωμένο κύκλο σχετικό με την οδική ασφάλεια η οποία αφορούσε τόσο την παραδοσιακή αντίληψη της οδικής ασφάλειας όσο και στην σύγχρονη αντιμετώπιση των κινδύνων με συστήματα έξυπνης ενεργητικής ασφάλειας τα οποία οι κατασκευαστές εγκαθιστούν στα νέα μοντέλα τους.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της Hyundai όπου γνώρισαν τα έξυπνα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας της εταιρείας.

Επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΟΜ Κούρος όπου μέλη της ενημέρωσαν τους μαθητές για την χρήση και μεταφορά του τριγώνου ασφαλείας , του φαρμακείου αλλά και του πυροσβεστήρα.

Στο περίπτερο της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων ανέδειξαν τα μέτρα ασφάλειας και την ασφαλή οδήγηση μοτοσυκλέτας , ο Ανδρέας Βλάμης έμπειρος εκπαιδευτής οδηγών ενημέρωσε τους μαθητές για την οικολογική οδήγηση και τις προϋποθέσεις απόκτησης του διπλώματος οδήγησης , ο τεχνίτης ελαστικών Γιάννης Μιχάλαρος έδωσε τις απαιτούμενες γνώσεις στα παιδιά για τον σωστό έλεγχο των ελαστικών – αντικατάσταση – αναγνώριση και έμπειρος ελεγκτής ΚΤΕΟ ενημέρωσε τους μαθητές για την σχέση του αναγκαίου ελέγχου από ΚΤΕΟ και ποια η σχέση του με την Οδική Ασφάλεια.

Την ικανοποίησή του για την για την συμμετοχή των μαθητών του σχολείου του στην εκπαιδευτική αυτή εκδήλωση εξέφρασε με δηλώσεις του ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Μεγάρων κ. Γιάννης Θεοδοσίου.

(ΠΗΓΗ : https://www.megara.org/megara-ekdilosi-gia-tin-odiki-asfaleia-apo-tin-grand-road-kai-tin-hyundai/)

Για τους Πωλητές υπαίθριων αγορών

Ενδιαφέρει τους Πωλητές υπαίθριων αγορών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο Δήμος Μεγαρέων, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ο οποίος αντικατέστησε το ν.4264/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Τους επαγγελματίες πωλητές  υπαίθριων αγορών ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017  δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες οργανωμένες αγορές (εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Xριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) έχουν όσοι διαθέτουν τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης  υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, με την οποία μπορείτε να συμμετέχετε στις αγορές όλων των δήμων, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Την βεβαίωση όμως αυτή εκδίδει μόνον ο Δήμος μόνιμης κατοικίας σας.

Προκειμένου λοιπόν να λάβετε από το Δήμο μόνιμης κατοικίας σας την βεβαίωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά.

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας:

α) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους

γ) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μεγαρέων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ: 22960 83682).

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ http://www.dytikeattiki.gr/dytiki_attiki/%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b8%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3/)

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης στα Μέγαρα

Ο νόμος 4513 που αναφέρεται στις ενεργειακές κοινότητες είναι μια μορφή συνεταιριστικής επιχείρησης. Δύναται να συνεργαστούν οι Δήμοι με τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Στην ουσία έχουμε την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Δίνει την ευκαιρία και την νομική κάλυψη, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην παραγωγή ενέργειας, για τις ανάγκες του ο καθένας, μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η αξιοποίηση του νόμου από τους πολίτες, φέρει μακροπρόθεσμα οικονομικό όφελος σε όλους, δημιουργεί προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των αγροτικών παραγωγών, των βιοτεχνιών κλπ.

Οι δήμοι έχουν την ευκαιρία να διαχειριστούν τα απορρίμματα τους και να παράγουν ενέργεια που θα την εκμεταλλευτούν για τις ανάγκες των πόλεων.

Στην συζήτησή μας «Ενημέρωση – Ανάλυση» του νομοσχεδίου 4513 περί ενεργειακών κοινοτήτων ο Υπουργός Γ. Σταθάκης θα επεξηγήσει όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου. Η συζήτηση είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες .

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην αίθουσα του κέντρου διασκέδασης Le Mirage την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00.

(ΠΗΓΗ : https://www.megaratv.gr/o-ypourgos-energeias-kai-perivallontos-giorgos-stathakis-sta-megara/)

ΣτΕ: Το αγκυροβόλιο στα Μεγάρα είναι ασφαλές

Δεν παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος, το αγκυροβόλιο στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου των Μεγάρων, δυτικά της Σαλαμίνας, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, με δυο αποφάσεις του, απέρριψε τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί σε σχετικές προσφυγές από τον δήμο Μεγάρων, τον Σύνδεσμο «Ένωση Πολιτών» και 9 κατοίκους της περιοχής, ως αβάσιμους και αναπόδεικτους.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν στις αποφάσεις τους ότι το αγκυροβόλιο:
– είναι ασφαλές, σύμφωνα με τη διεύθυνση ασφαλείας ναυσιπλοΐας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού,
– οριοθετήθηκε σε θαλάσσιο χώρο που δεν απολαύει ειδικής προστασίας σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία,
– εξυπηρετεί ανάγκες των βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων της περιοχής,
– έχει ελάχιστη απόσταση 0,91 ναυτικά μίλια από τον πλησιέστερο οικισμό της Πάχης Μεγάρων,
– δεν χρησιμοποιείται για παροπλισμό πλοίων,

αλλά και

– δεν δέχεται πλοία κάτω των 100 μέτρων, στελεχωμένα και στα οποία απαγορεύεται η  εκτέλεση  ρυπογόνων εργασιών.
Το ΣτΕ έκανε επιπλέον δεκτή την παρέμβαση της εταιρείας  ΔΕΣΦΑ, η οποία υποστήριζε ότι τα αγκυροβόλια είναι απαραίτητα για τις φορτοεκφορτώσεις  υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της στη Ρεβυθούσα.
(ΠΗΓΗ : http://www.tovima.gr/society/article/?aid=951356)

Το Σαββατοκύριακο των ρεκόρ σε Μέγαρα και Σέρρες [video]

Στις δύο ελληνικές πίστες, ο πήχης ανεβαίνει όλο και ψηλότερα, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα δρόμου είτε για καθαρόαιμα αγωνιστικά. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, σημειώθηκαν μερικοί ακόμη κορυφαίοι χρόνοι.

Η αρχή έγινε το Σάββατο, στα Μέγαρα, στο πλαίσιο του 1oυ Private trackday του HTTC για το 2018. Μεταξύ των αυτοκινήτων που συμμετείχαν, ήταν και η πράσινη Lamborghini Huracán Performante η οποία κατείχε ήδη το άτυπο ρεκόρ γύρου για αυτοκίνητο δρόμου στη συγκεκριμένη πίστα, με 1’ 02″ 261

. Αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας και πάλι λάστιχα Pirelli Trofeo R, ο χρόνος έπεσε σχεδόν κατά ένα δευτερόλεπτο, στο 1’ 01″ 28. Δείτε το εντυπωσιακό in-car video που ανέβηκε από το Speed Sector:


Ταυτόχρονα, στην πίστα των Μεγάρων βρισκόταν την ίδια μέρα και άλλο ένα θηρίο, εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για ένα αγωνιστικό Ford Fiesta, το οποίο, όπως έχει διαρρεύσει, είναι προδιαγραφών… Pikes Peak. Με τα υπερμεγέθη αεροδυναμικά βοηθήματα και την εξωφρενική δύναμη που συνεπάγεται αυτό, αφού η ισχύς του ίσως αγγίζει τα 800 PS.

Επίσημος χρόνος δεν υπάρχει, όμως οι παρευρισκόμενοι το έπιασαν ακόμα και κάτω από τα 59″. Και με δεδομένο ότι ήταν απλώς η πρώτη επαφή του οδηγού με το αυτοκίνητο, ένα shakedown, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα πιο εντυπωσιακούς χρόνους από αυτό τον συνδυασμό.

Φωτογραφία: Apex Photography

Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου έγινε στην πίστα στων Σερρών η πρώτη φετινή συνάντηση του θεσμού Overdrive Lap Battle. Μεταξύ των εντυπωσιακών συμμετοχών, βρισκόταν και μια αγωνιστική Mercedes-AMG GT3 της ομάδας Schütz Motorsport. Με τον Marvin Dienst στο τιμόνι, το χρονόμετρο σταμάτησε στο 1’ 12″ 40, χρόνο που αποτελεί νέο ρεκόρ στις Σέρρες, για συμβατικό αγωνιστικό (όχι μονοθέσιο ή πρωτότυπο). Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο σχετικό video, όμως παραμένουμε σε επιφυλακή.

Φωτογραφία: Top Gear BG

Το προηγούμενο ρεκόρ αγωνιστικού αυτοκινήτου στις Σέρρες ήταν το 1’ 14″ 90 που είχε σημειώσει ο Τούρκος οδηγός Umit Ulkü, με Nissan GT-R GT3, ενώ απόλυτος χρόνος πίστας εξακολουθεί να είναι το 1’ 08″ 90 του Pescarolo LMP1.

(ΠΗΓΗ : http://www.drive.gr/news/ellada/savvatokyriako-ton-rekor-se-megara-kai-serres-video)

Μέγαρα: Σε άμυνα η δημοτική αρχή, υπεραμύνεται της επιδότησης ενοικίου των τσιγγάνων

Θύελλα έχει ξεσπάσει στις σχέσεις της δημαρχίας Σταμούλη και πλευρών της αντιπολίτευσης σχετικά με πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των τσιγγάνων, ή ρομά όπως πολλοί τους αποκαλούν.

Ο Δήμαρχος Σταμούλης, ο οποίος εκλέχτηκε με σημαία τις καταγγελίες κατά Μαρινάκη για εγκατάσταση των τσιγγάνων του Νομισματοκοπείου στο όρος Πατέρας, τώρα ο ίδιος δέχεται καταγγελίες ότι όσοι τσιγγάνοι δεν εγκαταστάθηκαν στο βουνό θα διευκολυνθούν σε εγκατάσταση μέσα στην πόλη με επιδότηση ενοικίου.

Για τις καταγγελίες αυτές το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγαρέων εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο δίδει εξηγήσεις

  • Οι πόροι της επιδότησης του ενοικίου προέρχονται από κονδύλια της ΕΕ
  • Η απώλεια των πόρων θα σημάνει απώλεια της τοπικής οικονομίας
  • Οι πόροι θα διατεθούν για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, να φοιτήσουν τα παιδιά στο σχολείο, να βελτιωθούν οι υποδομές, να εξαλειφθούν τα παραπήγματα
  • Το πρόγραμμα αφορά τσιγγάνους δημότες Μεγαρέων
  • Μόνο με σύμφωνη γνμώμη της τοπικής κοινωνίας θα υπάρξει επιδότηση ενοικίου. Θα πραγματοποιηθούν όμως οι λοιπές παρεμβάσεις

Παραθέτουμε απαράλλακτό το δελτίο τύπου

Μέγαρα, 7 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επειδή έχει γίνει κάποιος θόρυβος το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με ένα Πρόγραμμα που αφορά τους ΡΟΜΑ του Δήμου και ΜΟΝΟ, είναι ανάγκη να λεχθούν κάποιες αλήθειες και οι έχοντες νούν και κρίση είναι σίγουρο ότι θα βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα.

Τα χρήματα δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση αποκλειστικά για τους ΡΟΜΑ. Εάν δεν διατεθούν γι’ αυτούς θα επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, επομένως θα χάσει και η τοπική Οικονομία.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής, για την αύξηση νόμιμης απασχόλησης, για την αύξηση του αριθμού των παιδιών που πηγαίνουν Σχολείο, για βελτίωση των υποδομών και κοινοχρήστων χώρων και για να μειωθούν τα παραπήγματα στην περιοχή.

Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τους Ρομά, που είναι δημότες Μεγάρων, αποκλειστικά και ΜΟΝΟ και ο Δήμος έχει τα στοιχεία και την δυνατότητα να ελέγχει ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι δημότες Μεγάρων.

Οσον αφορά την επιδότηση του Ενοικίου αυτό το θέμα θα προχωρήσει ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΟΤΑΝ η τοπική κοινωνία το θελήσει. Εάν η τοπική κοινωνία δεν το θέλει ΔΕΝ θα προχωρήσει. Θα προχωρήσουν όμως τα υπόλοιπα.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, πως η κατάσταση που επικρατεί τώρα δεν είναι καλή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ζωή των πολιτών.

Οσο παραμένει όμως έτσι η κατάσταση τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και οδηγούμαστε προς τα χειρότερα. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει, για να πάμε προς το καλύτερο.

Η εκτίμηση είναι, πως με το υπόψη Πρόγραμμα, τα έξοδα του οποίου πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ενωση, θα βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση προς όφελος των πολιτών.

Εάν κάποιος – κάποιοι έχουν καλύτερες προτάσεις, μπορούν να τις καταθέσουν για να τις εφαρμόσουμε. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε στάσιμη την κατάσταση για να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.

Και δεν πρέπει να αφήσουμε τους καταστροφολόγους  να κινδυνολογούν και να δηλητηριάζουν την τοπική κοινωνία, χωρίς να προτείνουν αξιόπιστες και εφαρμόσιμες λύσεις, που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων

(ΠΗΓΗ : https://www.megara.org/megara-se-amyna-dimotiki-archi-yperamynetai-tis-epidotisis-enoikiou-ton-tsinganon/)

ΣΤΙΒΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ:Στα Μέγαρα το Πανελλήνιο 20 χλμ. στις 11 Μαρτίου

Οι βαδιστές της Ολυμπιάδας ανεβάζουν ρυθμό εν όψει της παρουσίας τους στο Πανελλήνιο 20.000μ. που θα διεξαχθεί στις 11 Μαρτίου στα Μέγαρα όπου θα συμμετάσχουν και αρκετοί Πατρινοί.

Από την Ντίνα Μπορνιβέλι προετοιμάζονται οι Ντίνος Ντεντόπουλος, Δημ. Τσορδιάς, Παν. Μουζάκης που θα λάβουν μέρος στα 20.000μ. Ανδρών.

Στις γυναίκες το «παρών» θα δώσουν οι Σοφία Αλικανιώτη, Αγγελική Μακρή, Νίκη Ανδρεοπούλου και Αμαλία Σάρρα.

ΣΤΟ ΝΤΟΥΤΣΙΝΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΑ 50.000μ.

Στο μεταξύ, ακόμη μετά από πρόσκληση των διοργανωτών μια τριάδα βαδιστών της Ολυμπιάδας θα βρεθεί στο Ντούτσιντσε της Σλοβακίας στις 24 Μαρτίου και θα διεκδικήσει το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τους αθλητές θα συνοδεύσει η Ντίνα Μπορνιβέλι και στην αποστολή θα συμμετάσχουν οι: Ντίνος Ντεντόπουλος, Νίκη Ανδρεοπούλου και Αγγελική Μακρή.

(ΠΗΓΗ : https://www.gnomip.gr/sport/rest/73236-%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CF%83-%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-20-%CF%87%CE%BB%CE%BC-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-11-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85)

ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 40% ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Δεν είναι η πρώτη, αλλά και δεν θα είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαστε με το μεγάλο θέμα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στα Μέγαρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες, (όπως η ύπαρξη καταυλισμού Ρομά εντός του οικιστικού ιστού των Μεγάρων), με μεγάλη έκταση, αλλά και και με περιοχές παραθεριστικές όπως η Κινέττα και το Αλεποχώρι.
Αστυνομεύεται σωστά όμως αυτή η τεράστιας έκτασης περιοχή; Γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις στον καταυλισμό Βλυχό; Υπάρχει ανομία στην συγκεκριμένη περιοχή; Οι απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω δίνονται μέσω του ρεπορτάζ που προέκυψε έπειτα από πολύωρες συζητήσεις που είχαμε με στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, με τους αστυνομικούς να δείχνουν ότι ανησυχούν και αυτοί μαζί με τους δημότες.
Δράττοντας όμως της ευκαιρίας, θελήσαμε να μάθουμε όχι μόνο σε ποια επίπεδα βρίσκεται η εγκληματικότητα στα Μέγαρα τη Νέα Πέραμο και στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα από το ρεπορτάζ επιδιώξαμε να γίνουν γνωστές κάποιες από τις επιτυχίες του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, αλλά και να ακούσουμε την γνώμη των ειδικών σχετικά με τη βοήθεια που χρειάζονται οι αστυνομικές αρχές από τους πολίτες, με σκοπό την πάταξη των εγκλημάτων και των αξιόποινων πράξεων στη περιοχή.
Ήταν μια επίσκεψη σε μια περίοδο, όπου οι αρνητικές απόψεις που ακούγονται σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας είναι αρκετές.
Και αυτό επειδή πολλές φορές από τα χείλη κυρίως αγανακτισμένων πολιτών, ακούγεται η άποψη, πως «η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της», λόγω έλλειψης υλικοτεχνικών μέσων, προσωπικού αλλά και σχεδίου δράσης το οποίο ίσως επηρεάζεται από διάφορα συμφέροντα πολλαπλών πολιτικών φύσεων.

Συνεχείς αστυνομικές επιχειρήσεις στο Βλυχό με συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Βασικό θέμα συζήτησης όλα όσα διαδραματίζονται στον καταυλισμό στο Βλυχό, μετά και την διαμαρτυρία των Ρομά στο δημοτικό συμβούλιο. Όπως μας αποκάλυψαν αστυνομικές πηγές, η Αστυνομία κάνει συνεχώς επιχειρήσεις εφόδου, επιχειρήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, όπως και για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Μάθαμε λοιπόν, ότι στην τελευταία έφοδο στην καταυλισμό, έγιναν κατ’ οίκον έρευνες και συνελήφθησαν περίπου 10 άτομα, με κατηγορίες για ρευματοκλοπή, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, αλλά όπως μας επισήμαναν οι αστυνομικοί, για να γίνει μία προφυλάκιση, θα πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες για σοβαρό κακούργημα.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων στον καταυλισμό, διαπιστώνονται βέβαια και άλλες παράνομες δραστηριότητες, που έχουν να κάνουν με όπλα και ναρκωτικά σε μικρότερο μέγεθος βέβαια, αφού αγγίζουν ποσοστό του 10 %
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που είναι στο 90 % (όπου συγκαταλέγεται και η ρευματοκλοπή), οι παραβάτες οδηγούνται στον εισαγγελέα για να οριστεί δικάσιμος και εκεί το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να επιβληθούν κάποια πρόστιμα και κάποιοι περιοριστικοί όροι (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο τμήμα δυο φορές την ημέρα) που όμως, όπως λένε χαρακτηριστικά, οι κύκλοι της Αστυνομίας «αυτό δεν τους ενδιαφέρει καν τους Ρομά αφού θα ξανακλέψουν ρεύμα».

Η συνολική εικόνα με στατιστικά στοιχεία

Η συνολική εικόνα όμως σχετικά με τις επιτυχίες του τοπικού Τμήματος της Ασφάλειας, είναι ενθαρρυντική, καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που μας δόθηκαν για το τελευταίο τρίμηνο, οι κλοπές και οι διαρρήξεις παρουσιάζουν πτώση γύρω στο 40 %, ενώ παρατηρείται αύξηση στις εξιχνιάσεις αξιόποινων πράξεων περίπου 15 %. Οι υπόδικοι έχουν αυξηθεί κατά 20%, ενώ 40% αύξηση παρουσιάζουν οι συλλήψεις γενικώς και 700% αύξηση οι κατασχέσεις όπλων (συμπεριλαμβανόμενων βέβαια και των μη σωστά φυλασσόμενων όπλων που μπορεί να υπάρχει άδεια οπλοκατοχής αλλά κατάσχονται).

Συλλήψεις σπείρας ανηλίκων Ρομά, αλλά και συλλήψεις για ναρκωτικά

Για να υπάρχει μια εικόνα σχετικά με τις προσπάθειες πάταξης των εγκληματικών πράξεων εντός της πόλης μας, αναφέρουμε μερικές από τις επιτυχίες της Ασφάλειας Μεγάρων το τελευταίο τρίμηνο, με τις αστυνομικές πηγές να αναφέρουν, πως κι άλλες επιτυχίες βρίσκονται στα σκαριά.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που είχαμε, πραγματοποιήθηκε προσφάτως μια σύλληψη μεγάλης σπείρας ανηλίκων Ρομά, που αποδείχθηκε, πως ήταν εμπλεκόμενοι σε 17 κλοπές στα Μέγαρα.
Μεγάλες είναι οι επιτυχίες όσον αφορά και τα ναρκωτικά, κατά το τελευταίο τρίμηνο, αφού μετά από τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις των αστυνομικών, συνελήφθησαν αρκετά άτομα ως υπεύθυνοι για την καλλιέργεια δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης.
Οι δράστες είχαν εγκαταστήσει και στις τρεις περιπτώσεις, μέσα σε μονοκατοικίες, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (σύστημα αυτόματου ποτίσματος, λαμπτήρες με ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, μονάδες κλιματιστικών, αεραγωγούς, συστήματα αποξήρανσης και αφύγρανσης).
Σε όλες τις περιπτώσεις βρέθηκαν ζυγαριές ακριβείας και υψηλά χρηματικά ποσά, απόρροια από το παράνομο αλισβερίσι που έκαναν.
Στη μία περίπτωση δε, αξίζει να αναφέρουμε, πως βρέθηκαν και αρκετοί σπόροι διαφόρων ποικιλιών ινδικής κάνναβης, μεγάλη ποσότητα χασίς μέσα σε σακούλα έτοιμη για πώληση αλλά και όπλα.

Στα χέρια της Ασφάλειας υπόδικος Ρομά που συνδέονταν με συμμορία και διέφευγε

Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο συνελήφθη και ένας Ρομά, υπόδικος, που αναζητούνταν από τις αρχές εδώ και αρκετό καιρό με την κατηγορία για κλοπές, ενώ οι άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, κατάφεραν και συνέλαβαν και έναν κατηγορούμενο που διέφευγε των αρχών εδώ και αρκετό καιρό και συνδεόταν με τη συμμορία που είχε συλληφθεί στο Κανδήλι η οποία ευθυνόταν για 22 κλοπές.
Τέλος ύστερα από αιφνιδιαστική έφοδο σε σπίτι, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν Πακιστανοί, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 4.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα, αδασμολόγητα, χωρίς την ταινία του Ελληνικού Δημοσίου.

Γιατί η αστυνομία δεν αποκαλύπτει όλες τις περιπτώσεις εξιχνίασης;

Αρκετές φορές αναρωτιόμαστε όλοι μας γιατί πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εξιχνίασης δεν τις μαθαίνουμε εμείς και γιατί η αστυνομία δεν τις αποκαλύπτει. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, τονίστηκε πως κάποια θέματα που φαντάζουν σοβαρά για μια τοπική κοινωνία σαν τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο, θεωρούνται θέματα ρουτίνας για το υπουργείο προστασίας του πολίτη όπου η ηγεσία του θεωρεί, ότι ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται μόνο για εγκληματικές πράξεις που είναι πολύ σοβαρές και μείζονος σημασίας.
Οι Αστυνομικοί πάντως θεωρούν, πως η πορεία για την πάταξη της εγκληματικότητας στη περιοχή μας έχει θετικό πρόσημο και απαντούν με σιγουριά πως «πάμε καλά και θα πάμε και καλύτερα, άλλωστε πιστεύουμε πως οι εγκληματίες που θα αφαιρέσουν ζωή ακόμη και για 20 ευρώ είναι στην πλειοψηφία τους στη φυλακή».
Συνεχίζοντας οι Αστυνομικοί τονίζουν, πως εμείς ασχολούμαστε με τους πολίτες και με τα θέματα που τους αφορούν, που δεν είναι άλλα από το να θέλουν να αισθάνονται σιγουριά, να μην φοβούνται, να αισθάνονται ασφαλείς, να μην πέφτουν θύματα απάτης και κλοπών και να νιώθουν ασφαλείς για τα παιδιά τους σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών.
Τέλος, η Αστυνομία δια των εκπροσώπων της, καλεί τον κόσμο να μην διστάζει να την βοηθάει μέσα από σωστές, αναλυτικές και εμπεριστατωμένες πληροφορίες και να σηκώνει το τηλέφωνο ή να επισκέπτεται το τμήμα, έτσι ώστε να βοηθήσει στην αποκάλυψη ή πρόληψη κάποιου εγκλήματος.
Κλείνοντας και καταθέτοντας την άποψή μας, θεωρούμε ότι η ευθύνη για να έχουμε την Αστυνομία που θέλουμε ανήκει σε όλους. Και εννοούμε πως ανήκει όχι μόνο στην ίδια την Αστυνομία, ανήκει στους πολίτες αλλά και στο πολιτικό σύστημα που πρέπει να δει με πιο σοβαρή ματιά και με περισσότερη υπευθυνότητα το θέμα της ασφάλειας των πολιτών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(ΠΗΓΗ: http://aixminews.gr/aixmi/index.php/proto-thema/3517-2018-02-22-08-17-17)

Page 2 of 5
1 2 3 4 5