Αυξημένη προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος

Σε μια προσωρινή συμφωνία επί των νέων κανόνων που θα εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ε.Ε., κατέληξαν χθες το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι νέοι αυτοί κανόνες, που ορίζουν πρότυπα προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την Ε.Ε., προτάθηκαν για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018.

Οπως δήλωσε η επίτροπος Βιέρα Γιούροβα (Δικαιοσύνη, Καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων), «οι αποκαλύψεις για το Dieselgate, τα Panama Papers και την Cambridge Analytica μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων που βλάπτουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τη συλλογική ευημερία».

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου της Ε.Ε. και συγκεκριμένα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φορολογία εταιρειών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ενωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τους κανόνες αυτούς σε άλλους τομείς.

Η νέα νομοθεσία ορίζει:

◼ Σαφείς διαδικασίες καταγγελίας και υποχρεώσεις για τους εργοδότες: οι νέοι κανόνες θα θεσπίσουν ένα σύστημα ασφαλών διαύλων για την υποβολή καταγγελιών τόσο εντός ενός οργανισμού όσο και στις δημόσιες αρχές.

◼ Ασφαλείς διαύλους για την υποβολή καταγγελιών: οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος καλούνται να υποβάλουν πρώτα την καταγγελία τους εσωτερικά, εάν η παράβαση που επιθυμούν να στηλιτεύσουν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εντός του οργανισμού τους και δεν διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν αντίποινα. Μπορούν επίσης να υποβάλουν την καταγγελία τους στις αρμόδιες αρχές, όπως κρίνουν σκόπιμο, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Επιπλέον, εάν δεν αναληφθεί δράση σε συνέχεια της καταγγελίας τους στις αρχές ή σε περίπτωση επικείμενου ή προφανούς κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον ή σε περίπτωση που η καταγγελία αναμένεται να αποβεί άκαρπη, για παράδειγμα επειδή οι αρχές συμπράττουν με τους υπαίτιους της αξιόποινης πράξης, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προβαίνουν στη δημοσιοποίηση της καταγγελίας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

◼ Πρόληψη αντιποίνων και αποτελεσματική προστασία: Οι κανόνες θα προστατεύουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από απόλυση, υποβιβασμό και άλλες μορφές αντιποίνων. Θα απαιτούν επίσης από τις εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας και τη διαθέσιμη προστασία. Θα προστατεύονται επίσης σε δικαστικές διαδικασίες.

(ΠΗΓΗ : https://www.efsyn.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/186917_ayximeni-prostasia-gia-toys-martyres-dimosioy-symferontos  )

Μάρτυρες υπό προστασία υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος: τι ισχύει για τον θεσμό-όπλο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς

Περίπου 50 είναι οι μάρτυρες υπό προστασία που σύμφωνα με στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής βρίσκονται στην αρμοδιότητα της, για υποθέσεις που αφορούν αδικήματα εγκληματικών οργανώσεων και τρομοκρατίας, αλλά και οικονομικά όπως της υπόθεσης NOVARTIS.

Η υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας που ελέγχεται από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς έφερε στο προσκήνιο τον όρο “μάρτυρας Δημοσίου Συμφέροντος”, ωστόσο δεν είναι αυτή η υπόθεση που έχει την πρωτιά στην εισαγωγή του θεσμού, που εφαρμόστηκε με το νόμο 4254 του 2014, στην δικαστική πρακτική.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε με τον δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγο Παναγιώτη Βρυώνη, γνώστη ευρωπαϊκών και αμερικανικών νομικών ζητημάτων, για το θέμα των μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος ο οποίος αναφέρει πως πριν την Novartis, ο νόμος του 2014, εφαρμόστηκε σε υπόθεση υπαλλήλου μεγάλης Δημόσιας Επιχείρησης ο οποίος έλαβε την ιδιότητα του Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος το 2015 για καταγγελίες στις οποίες είχε προβεί από το 2012. Στην απόφασή του (αριθμός 7/2015), ο αντιεισαγγελέας εφετών έκρινε ότι οι πληροφορίες που παρείχε ο εργαζόμενος συνέβαλαν ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς, ότι δεν απέβλεπε σε ίδιον όφελος μέσω της καταγγελίας κλπ και χαρακτήρισε τον καταγγέλλοντα ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο ο εισαγγελέας επισημαίνει στην απόφαση την ανεπάρκεια της παρεχόμενης (κατά το άρθρο 45Β) προστασίας απέναντι σε αντίποινα που υπέστη ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, όπως η αποστέρηση μισθών και οι μόνιμες υπηρεσιακές διώξεις του.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Βρυώνης ο νόμος ορίζει ως μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος εκείνον που “συμβάλει ουσιωδώς” στην αποκάλυψη πράξεων Διαφθοράς όπως δωροδοκίες πολιτικών προσώπων, κρατικών αξιωματούχων, δικαστικών, δημοσίων υπαλλήλων.

Ο δικηγόρος τονίζει ότι οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να χαρακτηριστεί κάποιος μάρτυρας Δημοσίου Συμφέροντος είναι η προηγούμενη έγκριση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς, πράξη του κατά τόπον αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Διαφθοράς με την οποία αποδίδεται σε πρόσωπο ο χαρακτηρισμός ως «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος», η έλλειψη εμπλοκής του υπό χαρακτηρισμό προσώπου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις (και τις συναφείς), η ανυπαρξία ιδίου οφέλους του υπό χαρακτηρισμού προσώπου και η θετική πρόγνωση ουσιώδους συμβολής με τις πληροφορίες που παρέχει στις διωκτικές αρχές, για την αποκάλυψη και δίωξή τους.

Σε ερώτηση μας αν μπορεί να ασκηθεί δίωξη σε κάποιον που έλαβε την ιδιότητα του μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος ο κ. Βρυώνης μας απαντά:

“Σύμφωνα με την γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 45Β ΚΠΔ, η πράξη του Εισαγγελέα για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως προστατευόμενου μάρτυρα, ανακαλείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης, αν ο Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην έκδοσή της. Συμπεραίνουμε επομένως ότι οποτεδήποτε μπορεί ένας προστατευόμενος μάρτυρας να αποχαρακτηριστεί και να βρεθεί στην θέση του κατηγορουμένου, εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις”.

Εδώ και αρκετές δεκαετίες πολλές υποθέσεις παρανομιών με τεράστια απήχηση στην παγκόσμια κοινότητα αποκαλύφθηκαν εξαιτίας της απόφασης μερικών ανθρώπων να “μιλήσουν” , να καταγγείλουν όσα έπεσαν στην αντίληψη τους και να υποστούν τις συνέπειες της απόφασης τους.

Οι άνθρωποι αυτοί , οι περίφημοι “whistleblowers” που άλλοτε αντιμετωπίζονται ως ήρωες άλλοτε ως καιροσκόποι ,μόλις τα τελευταία χρόνια βρίσκουν “μία θέση” στα δικαιϊκά συστήματα πολλών χωρών ως θεσμικά αναγνωρισμένες οντότητες που εξυπηρετούν την απονομή δικαιοσύνης.

Χρειάστηκε να συμβάλει στην “αποκατάσταση” και κατοχύρωση τους ο κινηματογράφος που κατέγραψε ιστορίες συγκεκριμένων ανθρώπων, όπως η ταινία “Σέρπικο” και άλλες, αλλά και η διεθνής πλέον ευαισθητοποίηση λόγω μεγάλης δημοσιότητας που έλαβαν υποθέσεις διαφθοράς και καταστρατήγησης κανόνων και αξιών.

Σύμφωνα με τον συνομιλητή μας αλλά και δεκάδες νομικούς, το καθεστώς για τους “whistleblowers” στην χώρα μας απαιτείται να ενισχυθεί και να τελειοποιηθεί καθώς εμφανίζει αρκετά κενά, σε σχέση με τις προβλέψεις άλλων χωρών για αυτές τις περιπτώσεις ,ώστε να παρέχεται ικανοποιητική προστασία στους μάρτυρες και διασφαλίσεις για την εύκολη πρόσβαση τους σε αρμόδιες αρχές, σε ισορροπία με θεμελιώδη δικαιώματα των καταγγελλομένων ή κατηγορουμένων. Η προστασία των μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος είναι ζήτημα του Δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο αναφέρεται ρητά στην παροχή της δυνατότητας αποκάλυψης σε προστατευμένο περιβάλλον και στην αποτροπή αντιποίνων σε βάρος των προσώπων που προβαίνουν σε αποκάλυψη.

Ο θεσμός του μάρτυρα υπό προστασία στην Ελλάδα, που εισήχθη το 2001 με αφορμή την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, είχε αρκετές “άτυχες” στιγμές με πρώτη, στην έναρξη της δίκης της τρομοκρατικής οργάνωσης οπότε εμφανίστηκαν στην αίθουσα οι προστατευόμενοι μάρτυρες και δήλωσαν “παρών” κατά την εκφώνηση των κωδικών τους.

Έτυχε όμως και ιδιαίτερα καλής εφαρμογής με πιο πρόσφατη περίπτωση, την απόφαση του Αρείου Πάγου που επικύρωσε την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών το οποίο αρνήθηκε την έκδοση στην Μάλτα της Μαρίας Εφίμοβα. Η πρώην τραπεζική υπάλληλος ήταν η βασική πληροφοριοδότης της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίσια, που σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2017 μετά από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο της, σε υπόθεση διαφθοράς κρατικών αξιωματούχων.

Η παροχή προστασίας ή κινήτρων, συνήθως χρηματικών, σε καταγγέλλοντες υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, δεν είναι κάτι καινούργιο για τις κοινωνίες. Υπήρχε πάντα, όπως πάντα υπήρχαν και τα “αντίποινα” σε όσους έθιγαν επιμέρους συμφέροντα. Αυτό που χαρακτηρίζει τις δομές, κυρίως μετά την δεκαετία του 1980 στις ΗΠΑ, είναι η αναγνώριση της ανάγκης μίας πιο συστηματοποιημένης και οργανωμένης δυνατότητας σε εκείνους που “φυσούν την σφυρίχτρα”. Όπως άλλωστε έχει πει χαριτολογώντας κορυφαίος νομικός με σπουδαίο συγγραφικό έργο “ο πρώτος whistleblower που έχει καταγραφεί από τον Ησίοδο είναι ο Προμηθέας.

(ΠΗΓΗ : http://www.amna.gr/home/article/322298/Martures-upo-prostasia-uper-tou-Dimosiou-Sumferontos-ti-ischuei-gia-ton-thesmo-oplo-gia-tin-katapolemisi-tis-Diafthoras   )

Τραυμάτισαν και εγκατέλειψαν αβοήθητο μοτοσυκλετιστή στα Άνω Λιόσια. Έκκληση για τυχόν αυτόπτες μάρτυρες

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη του θύματος σημειώθηκε, χθες Πέμπτη, στις 4 το απόγευμα επί της οδού Σκουφά στα Άνω Λιόσια.

Συγκεκριμένα, ασυνείδητος οδηγός που επέβαινε σε αυτοκίνητο μάρκας Toyota Corolla, χρώματος κόκκινου, χτύπησε διερχόμενη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 36χρονος, κάτοικος Άνω Λιοσίων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής εσκφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακρύτερα και χτύπησε σε παρακείμενο πεζοδρόμιο ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, όχι μόνο δε σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και διέφυγε.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν την Τροχαία και το ΕΚΑΒ και ο μοτοσυκλετιστής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματά με κάταγμα κνήμης και περόνης, όπου υπεβλήθη σε σοβαρό χειρουργείο και του τοποθετήθηκαν εξωτερικές λάμες.

Η οικογένειά του απευθύνει έκκληση, σε όποιον γνωρίζει κάτι ή είδε το συμβάν, να το καταθέσει στην αστυνομία, προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες για να συλληφθεί και να λογοδοτήσει ο ασυνείδητος δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες μένει στα Άνω Λιόσια.

Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν από εμάς.

(ΠΗΓΗ : http://doxthi.gr/61513/traymatisan-kai-egkateleipsan-avoithito-motosykletisti-sta-ano-liosia-ekklisi-gia-tychon-aytoptes-martyres/   )

O Φρουζής «επιβεβαιώνει» τους προστατευόμενους μάρτυρες!

Η υψηλή βαθμολογία που λαμβάνει ο Κώστας Φρουζής από τους ανωτέρους του στη Βασιλεία της Ελβετίας τα λέει όλα: «Ο Κώστας είναι αληθινός ηγέτης και έχει συγκεκριμένο τρόπο να προσεγγίζει κάθε βαθμίδα των Υγειονομικών Αρχών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού.

Δεδομένου ότι η προηγούμενή μου θέση ήταν υψηλόβαθμος κρατικός αξιωματούχος, εντόπισα ότι ο Κώστας, χρησιμοποιώντας τον ρόλο του Προέδρου της Βιομηχανίας (ΣΦΕΕ) ήταν πρεσβευτής για κρίσιμα θέματα της Novartis.

Είναι πολύ επικοινωνιακός, προσιτός, σεβαστός και έχει καλή επαφή με τους ανθρώπους σε κάθε επίπεδο του Κράτους, Συλλόγους Ασθενών, ανθρώπους κλειδιά στην διαμόρφωση πολιτικής κ.λπ. Είναι χρήσιμος για τη Novartis και πρέπει να διασφαλίσουμε τον ρόλο του στον ΣΦΕΕ από τη στιγμή που ξεκλειδώνει πολλά θέματα για τον Σύνδεσμο».

Τα ίδια όμως επαναλαμβάνει και ο ισχυρός άνδρας της Novartis Hellas στους ετήσιους και εξαμηνιαίους δικούς του απολογισμούς σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας. Το αξιοσημείωτο δε είναι ότι σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο Κ. Φρουζής σε ανύποπτο μάλιστα χρόνο επιβεβαιώνει σε πολλά σημεία και τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων τόσο στην Ελλάδα όσο και αυτές που δόθηκαν στις ΗΠΑ. Οι αξιολογήσεις και αυτοαξιολογήσεις του Κώστα Φρουζή περιέχονται στα αρχεία που κατασχέθηκαν από υπολογιστές της εταιρείας.

2010                                      

Μέσα στην κρίση η εταιρεία έχει κύριο στόχο τη συγκράτηση των μειώσεων των τιμών των off patent (εκτός πατέντας) φαρμάκων που θα προέκυπταν από την ανατιμολόγηση. Τελικά ο στόχος σχεδόν επιτυγχάνεται κι ενώ επιβλήθηκαν οριζόντιες μειώσεις, ο Κ. Φρουζής καταφέρνει να συμφωνηθεί «με μεγάλη πίεση» η καθυστέρηση στις μειώσεις και μάλιστα ενώ είχαν ήδη εξαιρεθεί τα πολύ ακριβά φάρμακα («ορφανά») και τα εμβόλια.

Με 100% επιτυχία βαθμολογεί ο Κ. Φρουζής τους στόχους: «Κυβερνητικές Σχέσεις, Σύστημα Υγείας, Εταιρική Ασφάλεια, Επικοινωνίες» |

Η σημείωση που ο ίδιος κάνει είναι «Συμφωνήθηκε»! Οπως αναφέρει, έγινε δυνατό να κρατηθεί το 90% των φαρμάκων της εταιρείας εκτός των μειώσεων του Μαΐου. Επόμενος στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι νέα φάρμακα θα συμπεριληφθούν στην επόμενη λίστα των φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και να διασφαλιστεί ότι 89 προϊόντα της Νovartis θα βρίσκονται μεταξύ των «ακριβών προϊόντων».

«Συμφωνήθηκε» και αυτό και επιπλέον συμπεριελήφθη και το Lucentis στη λίστα με τα φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Επόμενος στόχος ήταν η προετοιμασία των φαρμάκων της Novartis που θα συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα με τα νοσοκομειακά φάρμακα, ο οποίος επίσης «επιτεύχθηκε».

«Συμφωνήθηκε» επίσης ο στόχος της ενθάρρυνσης των συλλόγων ασθενών προκειμένου να ασκήσουν την επιρροή τους στη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων για τα «ορφανά» φάρμακα. Αλλος κρίσιμος στόχος που «συμφωνήθηκε» ήταν «να είμαστε πιο κοντά στην Ηγεσία της Υγείας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες της»!

Οι στόχοι εισαγωγής νέων φαρμάκων (Onbrez, Lucentis), το project για τα εμβόλια, η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και η συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ολα επιτεύχθηκαν! Τέλος, ακόμα ένας στόχος ήταν η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου των δημόσιων σχέσεων απευθείας (από τη Novartis) αλλά και μέσω των φορέων (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ) και των συνεργατών επιχειρηματιών. «Επιτυχία» και εδώ, μια και «ο Κώστας κατάφερε να επηρεάσει ουσιαστικά τον ΣΦΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα».

«Να γίνουμε ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης» αναφέρει σε μία από τις σελίδες των αρχείων με τις αξιολογήσεις ο Κ. Φρουζής |

Στην «αυτοαξιολόγηση με βαθμολόγηση», ο ίδιος ο Κ. Φρουζής αναφέρει ότι «με δικές μας ενέργειες» κατάφερε να εξαιρεθούν τα «ορφανά» φάρμακα από τις μειώσεις των τιμών για το σύνολο του κλάδου.

Τονίζει δε ότι την ίδια χρονιά, «τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ως ομάδα διαχείρισης σημειώνουμε βέλτιστη και αποτελεσματικότερη επίδοση σε σύγκριση με πέρυσι σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Αναφέρω ορισμένους ενδεικτικά:

● Ξεκάθαρη καλυτέρευση της ηγεσίας του ΣΦΕΕ και του συντονισμού του “Think Tank των κορυφαίων 4 της Φαρμακοβιομηχανίας”.

● Καλύτερη επιρροή στον ΕΟΦ.

● Επιτυχή συντονισμό των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων και των Συλλόγων Ασθενών που είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση των ορφανών φαρμάκων και των εμβολίων από τις μειώσεις των τιμών.

● Καλύτερη επιρροή στα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους (υγειονομικούς και μη) μέσα από την εκπαίδευση και στα τετ α τετ για τις θέσεις μας κ.λπ.»…

Αναφέρει τις επιτυχείς αυξήσεις τιμών των σημαντικών φαρμάκων (π.χ. Lucentis, Valsatran) και την προστασία των φαρμάκων της εταιρείας από περαιτέρω μειώσεις (π.χ. Galvus, Eucreas), ενώ «η έκδοση της λίστας με τα φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ επιτυχώς καθυστέρησε περαιτέρω».

Και συνεχίζει: «Ενεργοποιήσαμε και βοηθήσαμε τους υπουργούς Εργασίας και Υγείας να καταθέσουν πίνακα των μέτρων για την συγκράτηση του κόστους και πήραμε μία διάκριση. Οι Ελληνικές Αρχές είναι ενθουσιασμένες αφού ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασαν κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους»!

«Καταφέραμε να ανανεώσουμε τα συμβόλαια με τα ίδια κόστη του 2009» θριαμβολογεί ο Κ. Φρουζής.

Τα ίδια λίγο-πολύ επαναλαμβάνονται και με την ίδια πάντα «επιτυχία» και τις επόμενες χρονιές. Επιγραμματικά:

2011-2012                                 

Μεταξύ των στόχων για την επόμενη χρονιά ήταν η αδειοδότηση/τιμολόγηση νέων φαρμάκων όπως του Gilenya και του Lucentis, που όπως σημειώνει ο Κ. Φρουζής, «ο ΕΟΦ ενέκρινε τις τιμές τους», όταν στις άλλες χώρες το φάρμακο αυτό δίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

Για το Lucentis: «Οι τιμές βρίσκονται ακόμα υπό προστασία, ειδικότερα όσον αφορά τα νέα μας φάρμακα», αναφέρει και προσθέτει ακόμα ότι «καταφέραμε να διατηρήσουμε τις τιμές στα “καθημερινά φάρμακα” στα επίπεδα του 2009».

Αλλος στόχος ήταν «η συνεργασία με όλα τα επίπεδα του υπουργείου και την Επιτροπή Τιμών για την προστασία των τιμών μας», ο οποίος επιτεύχθηκε όπως και ο στόχος για μία, το πολύ δύο ανατιμολογήσεις μέσα στο 2011, που, όπως αναφέρει, «ο υπουργός Yγείας συνεχώς προσπαθεί να καθυστερήσει τις ανατιμολογήσεις».

Υπάρχουν ξεχωριστές αναφορές για τον κάθε υπουργό (Υγείας, Αμυνας, Οικονομικών), με τους στόχους του Κ. Φρουζή να επιτυγχάνονται «πολύ επιτυχώς». Σε άλλο σημείο αναφέρει ως στόχο τη μετατροπή του ΣΦΕΕ σε περισσότερο τεχνοκρατικό σύνδεσμο. Στην κατεύθυνση αυτή καταγράφεται και ο στόχος της «επιτυχούς μου υποψηφιότητας στις επερχόμενες εκλογές στις αρχές του 2012» και σημειώνει ότι «επιτεύχθηκε». «Προετοιμάζομαι για τις εκλογές».

2013                                      

Το έτος αυτό μεταξύ των στόχων είναι όπως πάντα πρωτίστως «η συνεργασία με τις αρχές (υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ κ.λπ.) προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές και να είμαστε εντός των στόχων του προϋπολογισμού της εταιρείας». Οπως καταγράφει, όσον αφορά «τα μέτρα για τις τιμές είναι υπό έλεγχο και οι πατέντες προστατεύονται».

Επιπλέον, ως στόχος σημειώνεται «η συνεργασία με όλα τα επίπεδα του υπουργείου και των προσώπων κλειδιά στη λήψη αποφάσεων για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες σε δίκαιες τιμές και επίπεδα αποζημίωσης», κάτι που όπως αναφέρει «επιτεύχθηκε με την ιδιότητά μου στον ΣΦΕΕ». Στον ρόλο του στον ΣΦΕΕ αναφέρεται και λίγο παρακάτω: «Ο ρόλος μου στον ΣΦΕΕ μου επιτρέπει να ηγούμαι σε συνεργασία με τις πολυεθνικές και την εγχώρια βιομηχανία στην διαμόρφωση του τοπίου της Υγειονομικής φροντίδας. Βρίσκομαι σε συνεχείς επαφές με:

● 4 υπουργεία: Υγείας, Οικονομικών, Αμυνας, Εργασίας

● Τρόικα: στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες

● EFPIA (σ.σ. ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος επιχειρήσεων φαρμάκου)

● ΜΜΕ και Συλλόγους Ασθενών».

2014                                      

Το 2014 στοχεύει στην τιμολόγηση μέχρι τον Φεβρουάριο και αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο φαρμάκων όπως τα Ultibro, Seebri, Respi, Bexsero, Exelon, στόχοι που επιτεύχθηκαν «παρά τις αντιξοότητες εκπληρώνοντας τον απόλυτο στόχο της χρονιάς».

Στη συνέχεια σχολιάζει: «Μεγάλη επιτυχία (σ.σ. μου) αφού εκπροσωπεί τον νούμερο 1 στόχο ορόσημο για το 2014». Ακόμα ένας στόχος ήταν «να συνεχίσει να οδηγεί τον ΣΦΕΕ». Για τον στόχο αυτό ο Κ. Φρουζής αναφέρει ότι «επιτεύχθηκε καθώς αντικαταστάθηκε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, και το νούμερο 2».

Στην δε αυτοαξιολόγησή του, ο Κ. Φρουζής αναφέρει ότι «ο παράλληλος ηγετικός μου ρόλος στον ΣΦΕΕ μου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθώ και να μπορώ να αντιμετωπίζω τα δυσμενή προβλήματα για τη Νovartis. Ωστόσο πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο και προσοχή στην ομάδα μου προκειμένου να την αναπτύξω περαιτέρω.

Οι αναφορές μου δείχνουν καλύτερες επιδόσεις, ωστόσο η συνολική αξιολόγηση θέλει περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά μου». Στη συνέχεια αναφέρει τις λέξεις «δέσμευση/αυτοπειθαρχία. Πολύ αφοσιωμένοι στον απώτερο στόχο να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα της Novartis και την φήμη της στα ανώτερα επίπεδα. Διαθέτω όλη μου την ενέργεια για να διατηρήσω τη σωστή ισορροπία μεταξύ της Novartis, της Βιομηχανίας και των παιδιών μου».

«Ειδική μεταχείριση προς τη Novartis ήταν η εκ μέρους του υπουργού…»

Οι προστατευόμενοι μάρτυρες στα μεγαλύτερα τμήματα των καταθέσεών τους αναφέρονται σε όλες τις παραπάνω «επιτυχίες της Novartis» στα φάρμακα που ευνοήθηκαν και καταθέτουν επιπλέον το πώς και ποιοι δωροδοκήθηκαν.

Μπορεί λοιπόν η Δικαιοσύνη να αναζητήσει και το αν, το ποιοι και το πώς έγινε αυτό, αλλά το ότι ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας προτάσσει πάντα ανάμεσα στους βασικούς και θεμελιώδεις στόχους την απαραίτητη επιρροή στους αξιωματούχους της κυβέρνησης δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν. Επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι οι στόχοι για την υψηλή τιμολόγηση, την εύνοια απέναντι στα προϊόντα της εταιρείας και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επιδίωξης με κάποιο τρόπο τελικά εξασφαλίζονταν.

■ «Χαρακτηριστική ειδική μεταχείριση προς τη Novartis ήταν η εκ μέρους του υπουργού έκδοση δελτίου τιμών τον Αύγουστο του 2011 οπότε τιμολογήθηκαν το DILEGNIA και το TASGINA. Για μεγάλο διάστημα δεν είχε κυκλοφορήσει και δεν είχε τιμολογηθεί κανένα άλλο φάρμακο κατά τη σύσταση της τρόικας προκειμένου να μην αυξηθεί η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη».

■ «Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ο υπουργός υγείας πληρώνονταν για την εγγραφή (εισαγωγή) νέων προϊόντων στην αγορά και την προστασία έναντι ελάττωσης τιμών. Το 2011-2012 η φαρμακευτική βιομηχανία είχε μεγάλες μειώσεις τιμών (λόγω μνημονίων). Η NOVARTIS δεν είχε τέτοια μείωση στα φάρμακα ογκολογίας (τα πλέον ακριβά) και πολύ μικρές μειώσεις σε άλλα φάρμακα».

■ «Η Novartis επεδίωκε να της καταβληθούν 140 εκατ. ευρώ και παράλληλα να κυκλοφορήσει στην αγορά νέα προϊόντα (EXELON TTS SEEBRI BEXSERO JAKAVI VOTUBIA SIGNIFOR TOBI PODHALER OMNITOPE FLUAD). Επιπλέον αναφέρεται ότι η εταιρεία αναγνωρίζεται ως ηγέτης και αξιοσέβαστος συνεταίρος από όλους τους παίκτες της αγοράς μεταξύ των οποίων είναι η κυβέρνηση, χονδρέμποροι, ιατροί, ασθενείς. Η εταιρεία ήθελε ξεκάθαρα να δεσμεύσει φορείς και παράγοντες της ελληνικής πολιτείας όπως οι υπουργοί υγείας, οικονομικών και κρατικοί αξιωματούχοι όπως οι διοικητές των νοσοκομείων».

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΕΦΣΥΝ http://www.efsyn.gr/arthro/o-froyzis-epivevaionei-toys-prostateyomenoys-martyres)

Κάλυψη στην κ. Τουλουπάκη για τους προστατευόμενους μάρτυρες από την Ένωση Δικαστών, νόμιμες οι καταθέσεις (Video)

 «Με το νόμο του 2001 δίνεται η δυνατότητα να καταθέτουν οι μάρτυρες χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους» εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Δικαστών, Χ. Σεβαστίδης στον ΑΝΤ1.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ακυρότητας των καταθέσεων εφόσον υπάρχει η σχετική διάταξη της κ. Τουλουπάκη» πρόσθεσε καλύπτοντας τους χειρισμούς της Εισαγγελέας Διαφθοράς στο θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων.

«Εφόσον υπάρχει η σχετική διάταξη από την κ. Τουλουπάκη ήταν αρκετό για να είναι νόμιμες οι καταθέσεις των μαρτύρων» είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι επιπλέον «κανένας δεν καταδικάζεται στο ακροατήριο μόνο με τις καταθέσεις των μαρτύρων αλλά απαιτούνται και άλλα στοιχεία».

Μένει πλέον και η αντιπολίτευση να αποδείξει το σεβασμό της στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη και να  σταματήσει τις επιθέσεις στους μάρτυρες μιλώντας καθημερινά για “κουκουλοφόρους “.

Νωρίτερα ο κ. Σεβαστίδης έκρινε ως “νομικά εσφαλμένη” την παρέμβαση της κ. Θάνου αποφεύγοντας παρά την κάλυψη στους χειρισμούς της κ. Τουλουπάκη, να τοποθετηθεί γιατί δεν υπήρξε ανακοίνωση προς υπεράσπισή της, από τις διαρκείς επιθέσεις των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων κυρίως του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Αδ. Γεωργιάδη και δικηγόρων όπως του κ. Μ. Δημητρακόπουλου, στο πρόσωπό της.

Κατ. Μπρ.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ.ΑΥΓΗ http://www.avgi.gr/article/10811/8726343/kalypse-sten-k-touloupake-gia-tous-prostateuomenous-martyres-apo-ten-enose-dikaston-nomimes-oi-katatheseis-video-#)