Μέγαρα: Για το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ενημερώνει ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Προϊόντων

Ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Προϊόντων Μεγάρων διοργανώνει εσπερίδα με θέμα «Ενημέρωση του Αγροτικού Πληθυσμού των Μεγάρων για το Μειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο».
Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ώρα 17:00

Θα δοθούν πληροφορίες και θα απαντηθούν ερωτήσεις από ομάδα γεωπόνων οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας Αττικής.

(ΠΗΓΗ : https://www.megara.org/megara-gia-to-meiomeno-agrotiko-timologio-enimeronei-o-synetairismos-paragogon-kipeftikon-proionton/   )

Από τους δήμους πλέον οι άδειες παραγωγών και πωλητών υπαίθριου εμπορίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ

Ν. 4497/2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 13.11.2017 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/ 13.11.2017) ¨ Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις¨ που αντικατέστησε το νόμο 4264/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του ανωτέρω νόμου αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.

Για τον λόγο αυτό  οι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) υποχρεούνται να προσέρχονται στους δήμους  μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να τους δοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών  αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι  προσέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών (για Περιφέρεια Αττικής: Κάνιγγος 20, Αθήνα).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ανωτέρω νόμου, αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Ειδικά για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες  στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του νόμου 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η  Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. 

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ . ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ http://doxthi.gr/54402/apo-tous-dimous-pleon-i-adies-paragogon-ke-politon-ypethriou-eboriou/)