3 μνηστήρες για το «Θριάσιο 2», στις 17 Σεπτεμβρίου η υποβολή προσφορών

Και τούτο διότι με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, περνά στη β’ φάση ο διαγωνισμός παραχώρησης για τον μεγάλο Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θρασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).

Ειδικότερα ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης είναι «Σύμβαση παραχώρησης για τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής έργων και προμήθειας εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου» και η παραχώρηση των 1.450 στρεμμάτων, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, αφορά διάρκεια 30 ετών, με το ακίνητο να διαθέτει πολλαπλές σιδηροδρομικές γραμμές, ηλεκτροκίνηση, αποθήκες, κτίρια διοίκησης κ.ά.

Ενδιαφέρον σχετικά με τον διαγωνισμό έχει η εξέλιξη από τις προδικαστικές προσφυγές της πρώτης φάσης που είχαν ως αποτέλεσμα να βγει εκτός διαγωνισμού η Κ/Ξ ΤΡΑΙΝΟΣΕ-Sarmed (είχε δεχθεί προσφυγή από την Pearl). Τελικά οι τρεις μνηστήρες που πέρασαν στη β’ φάση είναι η Piraeus Europe Asia Rail Logistica LTD (Pearl), η οποία συνδέεται με την Cosco, η κοινοπραξία Goldair Cargo, ανάδοχος του Θριάσιου Ι και η Damco (Κοπελούζος) με τη Foodlink.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, καθένας από τους τρεις ενδιαφερόμενους καλείται να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσοστό 30% θα καταβληθεί από τον παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καταβληθεί σε 6 μήνες.

• Ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων που θα προσφέρεται από τον παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. και το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 10% και να ισχύει για όλη την περίοδο παραχώρησης.

• Μεταβλητό οικονομικό αντάλλαγμα που θα προκύπτει για κάθε συμβατικό έτος από τον παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. για όλη την περίοδο παραχώρησης, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει του Ποσοστού επί των Ετήσιων Εσόδων (ΠΕΕ) του παραχωρησιούχου.

• Ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα το οποίο θα δεσμεύεται να καταβάλλει για κάθε συμβατικό έτος ο παραχωρησιούχος στην ΟΣΕ Α.Ε. για όλη την περίοδο της παραχώρησης. Η αξία του ετήσιου εγγυημένου ανταλλάγματος θα υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε ετήσιου μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος στην οικονομική προσφορά του.

• Η ΟΣΕ Α.Ε. θα συνάψει σύμβαση παραχώρησης με εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία μέτοχος θα είναι ιδιώτης επενδυτής που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣ θα είναι εννεαμελές με 2 μέλη αυτού να ορίζονται από την ΟΣΕ Α.Ε. υποχρεωτικά.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες του διαγωνισμού, υποστηρίζεται από τους παρακάτω συμβούλους: α) Την εταιρία Grant Thornton Business Solutions Α.E., ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο. β) Την εταιρία NOVUS-Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., ως τεχνικό σύμβουλο. γ) Τη δικηγορική εταιρία Τροβά-Οικονόμου-Κάρμου και Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων, ως νομικό σύμβουλο. δ) Την εταιρία Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A., ως ασφαλιστικό σύμβουλο που υποστηρίζει και την ΟΣΕ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι φορέας υλοποίησης του διαγωνισμού είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με σύμβαση παραχώρησης. Οπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, ο διαγωνισμός πρέπει να προχωρήσει άμεσα λόγω του κινδύνου απαίτησης επιστροφής κονδυλίων από την Ε.Ε. εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών με τη σχετική προθεσμία να έχει ήδη παρέλθει (31.3.2019) και στην οποία ήταν απαιτητά να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα (ολοκληρώθηκαν), να έχει υπογραφεί το Θριάσιο Ι (ΘΕΚ, υπεγράφη, αλλά εκκρεμεί η απόφαση από την DG Comp), αλλά και να έχει υπογραφεί και ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ.

Υπογραμμίζεται ότι ο mega Εμπορευματικός Σταθμός Θριάσιο II είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά από εκείνον του Διεθνούς Αερολιμένα Αθήνας και η μάχη που προβλέπεται να δοθεί για την απόκτησή του αναμένεται ότι θα συνεχιστεί από τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Μάρτιο, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ημερομηνία που είχε δοθεί από την Κομισιόν (31.3.19) και αφορούσε στην ολοκλήρωση και συμβασιοποίηση του διαγωνισμού αυτού.
Ενδεικτικό της σπουδαιότητας του διαγωνισμού είναι το γεγονός ότι το ακίνητο στο Θριάσιο II σε συνδυασμό με το Θριάσιο Ι αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο Logistics Center της ΝΑ. Ευρώπης με εμβαδόν 1.758.240 τ.μ. μετατρέποντας όλη την περιοχή σε ένα τεράστιο εμπορευματικό hub.

Το Master Plan του ΕΣΣΣΔΙ σε… 9 κομμάτια

Το σύνολο του έργου, σύμφωνα με το Master Plan του ΕΣΣΣΔΙ, θα αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

1. Σιδηροδρομικό σύστημα.
2. Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ).
3. Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ).
4. Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ).
5. Χώρος Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ).
6. Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ).
7. Οδικό σύστημα.
8. Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ).
9. Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ).

Το σιδηροδρομικό σύστημα αποτελεί την κύρια εγκατάσταση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και σταθμού διαλογής. Παρέχει σύνδεση μεταξύ των χώρων μεταφόρτωσης εντός του ΕΣΣΣΔΙ, όπως επίσης και σύνδεση με το κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο εκτός του ΕΣΣΣΔΙ.

Επίσης, το σύστημα των σιδηροδρομικών γραμμών αποτελείται από επιμέρους εγκαταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τις διάφορες λειτουργικές δραστηριότητες που θα προσφέρει ο σταθμός σε επίπεδο συρμών και βαγονιών.

Τέλος ο Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών εξυπηρετεί τη σιδηροδρομική-οδική και σιδηροδρομική-σιδηροδρομική μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών (εμπορευματοκιβωτίων, ημιρυμουλκούμενων), μέσω συστήματος γερανογεφυρών.

(ΠΗΓΗ : https://www.thriassio.gr/3-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf-2-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-17-%cf%83%ce%b5%cf%80%cf%84/  )

Ασπρόπυργος: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα στήριξης «εγκλωβισμένων» εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργουσας ενημερώνει ότι,ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςστο πρόγραμμα στήριξης «εγκλωβισμένων» εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας,από την Πέμπτη 04/04/2019.

Ο πρώτος κύκλος της δράσης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» αφορά εργαζομένους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς και εργαζομένους που συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του Υπουργείου Εργασίας.
Το πρόγραμμα θα καλύψει αρχικά 13.400 ωφελουμένους, οι οποίοι θα λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση σε οριζόντιες  δεξιότητες και γνώσεις, καθώς και εφάπαξ επίδομα έως 1.150,00€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 18:00, στα τηλέφωνα 2132006489 – 2105576704 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), info@apasxolisiasp.gr , προκειμένου να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα.

Επίδομα Στέγασης: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή της αίτησης

Άνοιξε επίσημα η πλατφόρμα https://www.epidomastegasis.gr για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ενοικίου.

Αν και παρατηρήθηκαν από χθες το βράδυ που άνοιξε, κάποια προβλήματα στην υποβολή της αίτησης για το επίδομα ενοικίου, η ΗΔΙΚΑ διαβεβαιώνει ότι θα λυθούν σήμερα.

19 ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή της αίτησης:

1. Πώς υποβάλλω την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.epidomastegasis.gr, με χρήση των κωδικών TAXIS, είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Η αίτηση για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά στους οικείους δήμους ή τα κέντρα κοινότητας.

2. Τι πρέπει να κάνω αν ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος;

Φέτος, κατ’ εξαίρεση, οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ενοικίου ακόμη κι αν ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι στο όνομά τους. Η σχετική ΚΥΑ ορίζει ωστόσο ότι η σύνδεση θα πρέπει να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντος (για το επίδομα ενοικίου) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Από το επόμενο έτος (από 01/01/2020) το επίδομα ενοικίου θα χορηγείται μόνο στους δικαιούχους που θα έχουν το συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομά τους.

3. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα;

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει τον Απρίλιο, με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο. Και θα γίνεται κάθε μήνα.

4. Υποβάλλω ξανά αίτηση με την υποβολή της νέας φορολογικής δήλωσης;

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 και στην συνέχεια θα γίνει συμψηφισμός των ποσών με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2019.

5. Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος;

Το επίδομα, κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια και τον αριθμό μελών του κάθε νοικοκυριού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν βάσει εισοδηματικών κριτηρίων κάποιος δικαιούται ποσό υψηλότερο από το ενοίκιο, θα λάβει ΜΟΝΟ το ποσό του ενοικίου.

6. Ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος;

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση του επιδόματος ενοικίου είναι οι εξής:

-Διαμονή σε κύρια μισθωμένη κατοικία

-Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

-Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

-Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως.

-Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να μην υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

-Το συνολικό ανώτατο ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ. κυμαίνεται από 7.000 έως 21.000 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

7. Ποιος υποβάλλει την αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

8. Τι γίνεται σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού;

Σε αυτή την περίπτωση, ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους TAXISnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

9. Ο δικαιούχος, έχει την υποχρέωση της μοναδικής συμμετοχής;

Ο δικαιούχος δεν δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, ούτε να συμμετάσχει ως μέλος σε άλλη αίτηση πριν την πάροδο 6 μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης.

10. Διορθώσεις μπορώ να κάνω στην αίτηση, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Ουσιαστικά, όχι. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

11. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά; Από ποιόν;

Ελεγχοι θα υπάρξουν. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.

12. Για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διαμένει κάποιος στην Ελλάδα για να πάρει το επίδομα;

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

13. Τι γίνεται αν για κάποιο λάθος δεν προχωράει η αίτηση;

Για οποιοδήποτε λόγο μπλοκαριστεί η αίτηση σας μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων. Εκεί θα μπορέσει ο υπάλληλος να συνεχίσει την αίτηση σας αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

14. Ποιες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές;

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: – εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
– δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

15. Τι κάνω όταν δεν γίνεται δεκτή η αίτηση και ζητάει την συναίνεση της συζύγου μου;

Με τους κωδικούς της συζύγου αν μπείτε στο taxis στα μηνύματα θα σας έχει σταλεί για αποδοχή ότι αποδέχεται την διαδικασία.

16. Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλλω αίτηση;

Το σύστημα θα είναι ανοιχτό για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι 31.12.2019

17. Ποια εισοδήματα λαμβάνονται υπόψη;

Η χορήγηση του επιδόματος βασίζεται στην οικονομική κατάσταση του δικαιούχου το 2017 αφού δεν έχουν υποβληθεί ακόμη νέες φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2018. Σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.

18. Δεν μπορεί η σύζυγος μου να συναινέσει γιατί δεν έχει κωδικούς για το taxisnet. Τι κάνω;

Θα συμπληρώσετε την αίτηση στο gsis.gr και μετά θα πρέπει να πάτε στην εφορία στο τμήμα μητρώο θα να παραλάβετε τον κλειδάριθμό σας. Μετά ενεργοποιείτε τους κωδικούς και μπορείτε να κάνετε την συναίνεση.

19. Ποια θα πρέπει να είναι η ισχύς του μισθωτηρίου συμβολαίου;

Είναι προϋπόθεση να υπάρχει καθ’ όλη την 6μηνη επιδότηση ισχύ του συμβολαίου. Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ το εξάμηνο που προκύπτει βγαίνει από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης της αίτησης.

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr/article/313831/epidoma-stegasis-19-erotiseis-kai-apantiseis-gia-tin-ypovoli-tis-aitisis  )

Kτηματολόγιο: Aνοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτου

Σε λειτουργία θέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο από τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης ακίνητης περιουσίας.  Στόχος είναι η  εξυπηρέτηση των δικαιούχων, που διαμένουν μακριά από την περιοχή, όπου βρίσκονται τα ακίνητά τους και την ορθή καταχώριση των στοιχείων δήλωσης.

Μέσω της εφαρμογής, ο δικαιούχος μπορεί να καταχωρίσει όλα όσα περιλαμβάνονται στη δήλωση ιδιοκτησίας, τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου του, των δικαιωμάτων, των συνυποβαλλόμενων στη δήλωση εγγράφων, και να εντοπίσει το ακίνητό του στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Όπως σημειώνεται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών του TAXIS, παρέχονται online οδηγίες, διευκρινίσεις και επεξηγήσεις για τη συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης, η εφαρμογή προϋποθέτει πέντε «βήματα» και επιπλέον, τυχόν λάθη επισημαίνονται σε κάθε καρτέλα που πρέπει να συμπληρωθεί.

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, δίνονται δυνατότητες στον πολίτη για να εντοπίσει επιτυχώς το ακίνητό του:

– Μέσω πληκτρολόγησης της διεύθυνσης (εφόσον υπάρχει), του τοπωνυμίου ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής ενδιαφέροντος.

– Μέσω του αριθμού αγροτεμαχίου διανομής /αναδασμού ή μέσω στοιχείων δήλωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

– Μέσω φόρτωσης αρχείου συντεταγμένων ή σχεδιαστικού αρχείου (DXF).

– Μέσω φόρτωσης αρχείου από εφαρμογή εντοπισμού κινητού τηλεφώνου.

Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει πολύγωνο ή να επιλέξει πολύγωνο από το υπάρχον προκαταρκτικό διάγραμμα, ενώ του παρέχεται και η δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης και περιήγησης στην περιοχή ενδιαφέροντός του.

(ΠΗΓΗ :  https://neaselida.gr/oikonomia/ktimatologio-anoigei-i-platforma-gia-tin-ypovoli-diloseon-idioktisias-akinitoy/   )

Ξεκινά σήμερα η υποβολή μηχανογραφικών – Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Στα λύκειά τους μπορούν να απευθύνονται από σήμερα οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, το password, προκειμένου να προχωρήσουν στην υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το μηχανογραφικό τους και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (προσωρινή αποθήκευση).

Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να «κλειδώσουν» το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας «Οριστικοποίηση») μέχρι και τις 14 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρείται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν υποβάλουν μηχανογραφικό εμπρόθεσμα, θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ φέτος, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2015 ή 2016, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 14 Ιουλίου 2017.

(ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜ. ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ http://neaselida.news/ellada/xekina-simera-ypovoli-michanografikon-ola-osa-tha-prepi-na-gnorizoun-ypopsifii/)